Förskrivning

Här beskrivs verksamhetsområdet förskrivning.


Förskrivning, patient utan dossamtycke

Denna process omfattar förskrivning till patient utan dossamtycke och inkluderar läsåtkomst för både patient med eller utan dossamtycke.

Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)

Denna process omfattar förskrivning till en patient som har ett dossamtycke (dospatient) och inkluderar läsåtkomst för både patient med eller utan dossamtycke.

Hantera dosering

Denna stödprocess beskriver möjligheter att hantera doseringen på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Hämta kompletterande information

Dessa stödprocesser beskriver hur informationen i en förskrivning i Nationella läkemedelslistan kan kompletteras med information om förskrivare och dess arbetsplats, artikelinformation samt värdemängder.

Skapa utdrag - Vård

Denna stödprocess omfattar beskrivning av hur utdrag skapas av hälso- och sjukvårdspersonal.

Hantera spärr - Vård

Denna stödprocess omfattar beskrivningar av hur olika roller i vården kan hantera spärrar i Nationella läkemedelslistan. Syftet med spärrar är att dölja information som finns i Nationella läkemedelslistan. På vilket sätt informationen döljs eller visas beror på roll, ändamål och åtkomsttyp.

Hantera dospatient- stödprocesser
För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster
Hantera registrerat åtkomstsamtycke - Vård

Hantera registrerat åtkomstsamtycke - Vård


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster