Uppdatera uttag

Denna stödprocess omfattar beskrivning av hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera ett uttag på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.1.  Stödprocessen uppdatera uttag

Denna stödprocess beskriver hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera ett helförpackningsuttag på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. 

Figur 1. Stödprocess - Uppdatera uttag.

1.1. Uppdatera uttag

Detta processteg används för att korrigera den mängd som räknats av vid ett tidigare uttag. Syftet är att beräkningar av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt nästa uttag inom förmån ska bli korrekta relativt förskriven artikel. Behov att uppdatera en avräknad mängd uppstår exempelvis då utbyte skett vid uttaget till annan styrka än på förskriven artikel. Genom att rätta avräknad mängd på uttaget blir beräkningar som baseras på det senaste uttaget korrekta. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 47 - Uppdatera uttag - Apotek.

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster