Hantera dosering

Denna stödprocess beskriver de möjligheter som finns att hantera doseringen på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.1. Stödprocessen hantera dosering

Denna stödprocess beskriver hur behöriga användare kan hantera doseringen på en förskrivning.

Läs mer i Dosering och doseringsanvisning.

Figur 1. Stödprocess - Hantera dosering.

1.1. Dosering och administreringssätt

Detta processteg används av förskrivare som ska skapa eller ändra en dosering i Nationella läkemedelslistan. Även expedierande apotekspersonal använder processteget vid registrering eller ändring av en dosering.

Doseringen är en del av doseringsanvisningen, läs mer i avsnitt 1.2.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 22 Dosering och administreringssätt.

1.2. Doseringsanvisning

Detta processteg används för att skapa eller ändra en patientanpassad doseringsanvisning på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. 

En doseringsanvisning är sammansatt av fyra delar: 

  • behandlingsändamål
  • doseringsinstruktion
  • administreringsinstruktion
  • annan instruktion

Användaren ska kunna granska den färdiga doseringsanvisningen innan förskrivningen skapas eller uppdateras i Nationella läkemedelslistan.

Vid visning av förskrivningar och uttag ska doseringsanvisningen presenteras för användaren.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 21 Doseringsanvisning.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster