Farmakologisk analys

Syftet med Farmakologisk analys är att stödja farmaceuten i den farmakologiska kontroll, som farmaceuten enligt Läkemedelsverkets receptföreskrifter är skyldig att utföra vid varje receptexpediering. Farmakologisk analys är frivillig och kan användas vid expediering.

1. Om Farmakologisk analys

Farmakologisk analys tillhandahålls, förvaltas och utvecklas av E-hälsomyndigheten och produkten är tillgänglig för alla apoteksaktörer på marknaden. Farmakologisk analys är ett Nationellt Medicinskt Informationssystem, NMI.

Farmakologisk analys består av följande funktioner:

 • Elektroniskt Expertstöd (EES)
  • EES  via tjänster
  • EES via webb
  • Kontrollera Signalstatus
 • Kontrollera Amning
 • Kontrollera Fosterpåverkan
 • Interaktionskontrollen

Farmakologisk analys kan integreras i ett receptexpedieringssystem på olika sätt: 

 • Automatiserat paket där kundens alla förskrivningar i Nationella läkemedelslistan analyseras. Detta paket kallas Elektroniskt Expertstöd (EES). I EES analyseras de elektroniskt sparade förskrivningar i alla tillgängliga kategorier (dubbelmedicinering, läkemedelsinteraktioner, ålder, hög dos med flera). EES kan antingen integreras via tjänster från E-hälsomyndigheten (EES via tjänster) eller som ett ”uthopp” till ett webbgränssnitt (EES via webb), som  E-hälsomyndigheten också tillhandahåller.
 • Integrera tjänsten Kontrollera Signalstatus. Denna tjänst returnerar om kunden har EES signaler eller inte och är ett komplement till EES via webb.
 • Integrera tjänsten Kontrollera Amning. Denna tjänst kan analysera kvinnors recept i Nationella läkemedelslistan och ge rekommendation om amning i samband med läkemedelsanvändning.
 • Integrera tjänsten Kontrollera Fosterpåverkan. Denna tjänst kan analysera kvinnors recept i Nationella läkemedelslistan och ge bedömning om fostrets påverkan av moderns läkemedelsanvändning.
 • Integrera tjänsten Interaktionskontrollen. Interaktionskontrollen signalerar endast läkemedelsinteraktioner för de läkemedel som det anropande systemet väljer ut. Detta innebär att Interaktionskontrollen kan analysera andra läkemedel än de som ligger i Nationella läkemedelslistan.

2.  Krav på anslutning

För att ansluta till EES krävs att:

 • Integrationen är godkänd av E-hälsomyndigheten.

3. Funktioner i Farmakologisk analys

3.1.1.1.1. Elektroniskt Expertstöd - EES

EES är ett beslutsstöd som analyserar e-recept i Nationella läkemedelslistan och signalerar om det finns potentiella läkemedelsrelaterade problem. Signalerna stödjer farmaceuten i den farmakologiska kontrollen vid receptexpedition.

3.1.1.1.2. Interaktionskontrollen

Interaktionskontrollen är ett fristående tjänstepaket och består av två tjänster. Tjänsten "KontrolleraInteraktionService" analyserar de NPLid som aktivt skickas in. Tjänsten "HamtaInteraktionsDetaljerService" returnerar fördjupad information om varje interaktion.

3.1.1.1.3. Kontrollera Amning

Tjänsten KontrolleraAmning kan endast användas för kvinnor och ger signal med generella rekommendationer om ett friskt fullgånget barn kan ammas under moderns pågående läkemedelsbehandling. Tjänsten kan användas av farmaceuter och icke legitimerad apotekspersonal.

3.1.1.1.4. Kontrollera Fosterpåverkan

Tjänsten KontrolleraFosterpaverkan ska endast användas för kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida under kvinnans pågående läkemedelsbehandling. Tjänsten kan användas av farmaceuter och icke legitimerad apotekspersonal.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster