Fullmakter

Här kan du läsa om Fullmakter. Apotekspersonal administrerar fullmakt- och vårdenhetsregistret, det innebär att fullmakt och vårdenhet registreras enligt inlämnad blankett.


1. Fullmaktsblanketter

För att en fullmakt, en vård- och omsorgsenhet eller en anställd, ska kunna registreras eller uppdateras i fullmakts- eller vårdenhetsregistret av lokalt apotek måste någon av E-hälsomyndighetens fullmakts­blanketter fyllas i korrekt och lämnas till ett apotek. Samtycke till personuppgiftsbehandlingen krävs från både fullmaktsgivare och ombud (fullmaktstagare). Fullmaktens giltighetstid är som längst fyra år.  

Följande fullmaktsblanketter finns på E-hälsomyndighetens webbplats (www.ehalsomyndigheten.se):

  • Vård- och omsorgsenhet Anställdas behörigheter för apoteksärenden
  • Fullmakt för apoteksärenden för vård och omsorg
  • Fullmakt för apoteksärenden för vård och omsorg (Barn) 
  • Fullmakt för apoteksärenden för privatperson
  • Fullmakt för apoteksärenden för privatperson (Barn)

Utöver registrering eller uppdatering med blankett som underlag finns tjänster för att bland annat avsluta fullmakt, hämta fullmakt och registrera fullmaktstagares samtycke. 

2. Tjänster för att administrera fullmakt och vård- och omsorgsenhet

Nedan beskrivs olika tjänster för apotekspersonal eller farmaceut att administrera fullmakter och vård- och omsorgsenheter.


2.1. Tjänsteanrop för fullmaktshantering

Här kan du som systemleverantör läsa mer om de tjänster som apotekspersonal eller farmaceut anropar för att hantera fullmakt och vård- och omsorgsenhet. 


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster