Omvandla format

Denna stödprocess omfattar beskrivning av hur expedierande apotekspersonal kan omvandla aktuellt format på en förskrivning i Nationella läkemedelslistan från papper till elektroniskt format eller omvänt.

1. Stödprocessen omvandla förskrivning till receptoriginal på papper

Denna stödprocess beskriver hur expedierande apotekspersonal kan omvandla en elektronisk förskrivning i Nationella läkemedelslistan till aktuellt format papper och göra en utskrift på receptblankett.

Figur 1. Stödprocess - Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper.

1.1.  Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper

Detta processteg används när expedierande apotekspersonal ska skriva ut en förskrivning som finns registrerad i Nationella läkemedelslistan på receptblankett till en patient. En förskrivning som skrivs ut på receptblankett är fortfarande registrerad i Nationella läkemedelslistan och syns i patientens läkemedelslista, men med information om att förskrivningens aktuella format är papper. Vid aktuellt format papper kan förskrivningen inte hanteras i Nationella läkemedelslistan, den kan exempelvis inte uppdateras eller expedieras. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 07 - Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper - Apotek  

2. Stödprocessen omvandla förskrivning till elektroniskt format

Denna stödprocess beskriver hur expedierande apotekspersonal kan återregistrera en förskrivning som skrivits ut på receptblankett från Nationella läkemedelslistan samt efterregistrera tidigare uttag. 

Figur 2. Stödprocess - omvandla förskrivning till elektroniskt format.

2.1. Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format

Detta processteg används när en förskrivning, som har registrerats i Nationella läkemedelslistan och därefter skrivits ut på receptblankett, ska återgå till elektroniskt format. Omvandling tillbaka till elektroniskt format krävs alltid för att expedierande apotekspersonal ska kunna hantera förskrivningen i Nationella läkemedelslistan, exempelvis registrera ett uttag eller avsluta förskrivningen. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 06 - Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format - Apotek

Är inte förskrivningen sedan tidigare registrerat i Nationella läkemedelslistan som pappersformat används i stället funktionen registrera förskrivning TA 11 - Registrera förskrivning

2.2.  Efterregistrera uttag

Detta processteg används när en förskrivning som tidigare skrivits ut från Nationella läkemedelslistan har återregistrerats och det finns uttag på pappersreceptet som behöver efterregistreras. Uttagen kan vara gjorda på annat apotek i Sverige eller på ett apotek i ett annat EES-land. Uttag som efterregistreras påverkar beräkningen av den återstående mängden och antal uttag som är kvar på förskrivningen.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 51 - Efterregistrera uttag - Apotek


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster