Hantera spärr - Apotek

Denna stödprocess omfattar beskrivning av hur expedierande apotekspersonal kan hantera spärrar på apotek i Nationella läkemedelslistan. Syftet med spärrar är att dölja specifik information som finns i Nationella läkemedelslistan. På vilket sätt informationen döljs eller visas beror på roll, ändamål och åtkomsttyp. 1. Stödprocessen hantera spärr

Denna stödprocess beskriver hur expedierande apotekspersonal kan hantera spärrar i Nationella läkemedelslistan. Läs mer om spärrar i informationstexten Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

Figur 1. Stödprocess - Hantera spärr, Apotek.

1.1.  Hämta spärr

Detta processteg används för att hämta information om befintliga sekretesspärrar för expedierande apotekspersonal.

Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

  • Visa om sekretesspärr för vårdnadshavare finns på en förskrivning. Detta för att expedierande apotekspersonal ska vara medveten om en patients förskrivningar har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.
  • Visa för expedierande apotekspersonal om sekretesspärr av behandlingsorsak finns på förskrivning så att denna uppgift inte röjs för patient.

När en sekretesspärr hämtats ska den kopplas ihop med de förskrivningar och uttag som ingår i den förskrivningskedja som spärren gäller. Om spärren avser uttag gjorda på pappersrecept så omfattas patientens samtliga pappersuttag av spärren. På så sätt kan spärren visas när personal på apotek tittar på patientens information i Nationella läkemedelslistan.

För information om detta processteg, se TA 38 - Hämta Spärr.

1.2. Skapa spärr

Sekretesspärr

Detta processteg används när expedierande apotekspersonal ska skapa sekretesspärr i samband med registrering av pappers- eller telefonrecept. Detta gäller på uppdrag av förskrivare och gäller endast sekretesspärr för vårdnadshavare.

För information om detta processteg, se TA 36 - Skapa Spärr.

Integritetsspärr

Expedierande apotekspersonal ska på uppdrag av en patient också kunna skapa en integritetsspärr i samband med registrering av en förskrivning, eller av praktiska skäl i efterhand.

För information om detta processteg, se TA 36 - Skapa Spärr.

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster