Releaseinformation

Här publicerar vi information om releaser i produktionsmiljön. Här hittar du också vår årliga releaseplan.


Releasehantering

E-hälsomyndigheten har två aktuella versioner av tjänsteplattformen i produktion, nuvarande versionspaket i drift är 17.1 och 21.

Releasetyper

Inom E-hälsomyndigheten finns två typer av Releaser. 

Extern release: Release som får innehålla förändringar som kräver anpassning av anropande system. Förändringarna behöver göras av aktören för att kunna ansluta till E-hälsomyndighetens nya version. Extern release påverkar endast den nya versionen och inte befintlig som används.

Intern release: Release som endast får innehålla förändringar som inte kräver anpassning av anropande system. Antalet kan variera under året beroende på de förutsättningar/behov som råder.

Tvingande lagkrav kan införas i en release under ett versionspakets livscykel.

Servicefönster och Uppgraderingar

På E-hälsomyndighetens externa webbplats under Driftsinformation visas information om kommande servicefönster och uppgraderingar.

Servicefönster: Typen av förändringar i releasepaketet styr om E-hälsomyndigheten behöver stänga ner samtliga system i samband med driftsättning i produktionsmiljöerna. Vid denna typ av nedtidsreleaser stängs samtliga system som påverkar receptflödet i normalfallet mellan kl 23.00 till senast 07.00. Kommunikation via SMS och mail sker alltid när systemen är tillgängliga igen. Via E-hälsomyndighetens externa webbplats visas samtliga systems tillgänglighet med trafikljus. Vid nedtidsrelease sätts dessa till rött ljus vid start av servicefönster och när systemen är tillgängliga igen ändras det till grönt ljus.

Övriga förändringar som inte påverkar aktörerna genomförs normalt på onsdagsmorgnar. 

Uppgraderingar: Här informeras om närmst kommande ny release oavsett om det innebär ett servicefönster med nedstängning eller inte. Där finns även historik om tidigare releaser som gjort på E-hälsomyndigheten.

Releasetillfälle och releasepaket

Releasetillfälle är det datum när ett releasepaket driftsätts i produktionsmiljön och blir tillgängligt för dig som aktör att ansluta till.

Ett releasepaket innehåller flera system och komponenters uppdaterade tjänsteversionspaket. Ett releasepaket är benämningen på alla förändringar eller uppdateringar som genomförs vid ett releasetillfälle. 

Kommunikation av releaseinnehåll

Releaseinformation publiceras i E-hälsomyndighetens Handbok för vård- och apotekstjänster eller på annat sätt som E-hälsomyndigheten anvisar i god tid innan respektive release oavsett releasetyp. Utöver kommunikationen som publiceras i Handboken sker kommunikation via förutbestämda mejllistor samt till viss del via sms. Varje användarorganisation är själv ansvarig för att säkerställa att mejladresser och telefonnummer är aktuella och uppdaterade vid var gällande tid.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster