Ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster

Hur ni ansluter till våra tjänster beror på vilken typ av aktör ni är, vad det handlar om för slags lösning och typ av anslutning. Här kan ni läsa om vad ni behöver göra


Anslutning till de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)

För användning av de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)  krävs en ny beställning för brandväggsöppning.
Det gäller även de aktörer som sedan tidigare redan har en befintlig anslutning på plats.
Det gäller för samtliga testmiljöer samt för produktionsmiljön.  

1. Ansluta till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö

1.1. Godkänt system

För att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster i produktionsmiljön måste systemet som ska användas vara godkänt av E-hälsomyndigheten.

Alla systemleverantörer måste få sina system godkända innan systemet kan anslutas. Information kring godkännandeprocessen, vad den innebär och vilka krav som ställs finns beskrivet under Godkännande av externa system

1.2. Avtal

Innan anslutning till E-hälsomyndighetens vård- och apotekstjänster kan ske behöver ett tecknat avtal med myndigheten finnas på plats.

Avtalshandlingar, samt information om hanteringen av avtal, finns under Teckna avtal

1.3. Teknisk anslutning

För att kunna ansluta krävs en teknisk hantering. Det handlar om den åtkomstlösning myndigheten tillhandahåller, att utföra brandväggsöppningar för åtkomsten och certifikatshantering.

Information om detta finns beskrivet under Den tekniska anslutningen

2. Ansluta till E-hälsomyndighetens testmiljö

E-hälsomyndigheten har en testmiljö för externt användande, vilken främst används av systemleverantörer för utveckling till myndighetens tjänster samt i samband med godkännandeprocessen.

Även anslutningen till den externa testmiljön kräver en teknisk hantering. Det handlar, precis som för produktionsmiljön, om åtkomstlösning, brandväggsöppningar och certifikatshantering.

Information om detta finns beskrivet under Den tekniska anslutningen

Information om E-hälsomyndighetens externa testmiljöer finns beskrivet under Externa testmiljöer


VersionDatumKommentar
1.02021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster

1.12022-04-12Anslutning till de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)