Ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster

Den här sidan vänder sig till er som ska ansluta till våra tjänster. Vi erbjuder test- och produktionsmiljöer för anslutande system. Hur ni ansluter beror på vilken typ av aktör ni är, vad det handlar om för slags lösning och typ av anslutning. Här kan ni läsa om vad ni behöver göra. 


Anslutning till de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)

För användning av de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)  krävs det att ni skickar in en beställning för brandväggsöppning och åtkomst till samtliga testmiljöer liksom produktionsmiljön.
Det gäller även de aktörer som redan har en befintlig anslutning på plats.

1. Ansluta till E-hälsomyndighetens miljöer

1.1. Säkerhetslösning

E-hälsomyndighetens säkerhetslösning ställer höga krav på anslutande aktörer för att säkerställa identitet- och behörighetshanteringen, det vill säga att rätt person får åtkomst till rätt information.

Syftet med säkerhetslösningen är att stärka skyddet för patienternas personliga integritet. Innan anslutning kan ske måste ni som ska ansluta säkerställa att er organisation uppfyller de krav som ställs på er organisation i säkerhetslösningen.
Det behöver även ske en teknisk anpassning till säkerhetslösningen från systemleverantören till det anslutande systemet. 

Information om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning finns beskrivet under Säkerhetslösning.

1.2. Teknisk anslutning

För att kunna ansluta krävs en teknisk hantering. Det handlar om den säkerhetslösning myndigheten tillhandahåller, att utföra brandväggsöppningar för åtkomsten och certifikatshantering. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar att hantera den tekniska anslutningen.

Information om detta finns beskrivet under Den tekniska anslutningen.

1.3. Ansluta till testmiljö

E-hälsomyndigheten har testmiljöer för externa användare som används av anslutande aktörer och systemleverantörer. 

Även anslutningen till en extern testmiljö kräver en teknisk hantering. Det handlar, precis som för produktionsmiljön, om säkerhetslösning, brandväggsöppningar och certifikatshantering.

Information om E-hälsomyndighetens externa testmiljöer och om tjänsten TicketServer finns beskrivet under Externa testmiljöer.

1.4. Ansluta till produktionsmiljö

1.4.1. Godkänt system

För att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster i produktionsmiljön måste systemet som ska användas vara godkänt av E-hälsomyndigheten. Detta hanteras av systemleverantören som tillhandahåller systemet.

Information kring godkännandeprocessen, vad den innebär och vilka krav som ställs finns beskrivet under Godkännande av anslutande system.

1.4.2. Konnektivitetstest

För att kunna testa kommunikationen med E–hälsomyndigheten finns en tjänst som kan anropas utan att påverka Nationella läkemedelslistan. Testet är möjligt att genomföras med eller utan säkerhetsintyg. Mer information om konnektivitetstestet och vilka typscenarion det tillgodoser finns beskrivet under Konnektivitetstest

1.4.3. Planerad driftstart

I beställningsblanketten för den tekniska anslutningen anger ni tidpunkten för när systemet planeras tas i drift/börjar användas. 

Åtkomst till produktionsmiljön genomförs tidigast 3 veckor innan planerad driftstart.

1.5.  Information kring villkor

Mer information om myndighetens allmänna villkor för anslutning till, och utveckling för, produkterna Apotekstjänster och Vårdtjänster finns under Information kring villkor.


VersionDatumKommentar
1.02021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster

1.12022-04-12Anslutning till de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)
1.22022-11-23Uppdaterat avsnitt 1.2 
1.32023-01-24Uppdaterat avsnitt 1.2
1.42024-02-22Uppdaterad sida med förenklad och anpassad information vad gäller anslutning.