Samverkansstruktur och samverkansforum på E-hälsomyndigheten


E-hälsomyndighetens samverkansstruktur används för att stödja samverkan med de externa aktörer som direkt eller indirekt påverkas av E-hälsomyndighetens arbete och leveranser.

Samverkansstrukturen

  • säkerställer att vi arbetar enhetligt på myndigheten när det kommer till extern samverkan
  • utgör en viktig grund för att underlätta samverkan rent praktiskt genom etablerade arbetssätt, tydliga eskaleringsvägar, upparbetade kontaktvägar, struktur och enhetlighet
  • skapar förutsättningar för externa intressenter att ta del av samma information via samverkansytan


På den här platsen kan du läsa om E-hälsomyndighetens arbete med samverkan. Vi beskriver vad som styr vår samverkan  och den samverkansstruktur som vi arbetar efter. Du får även en samlad bild över den samverkan som just nu pågår och information om respektive forum. 


Pågående samverkan

Här listas den samverkan som just nu pågår kopplat till utveckling och förvaltningen av våra produkter och tjänster.

Kalender för samverkan

Här finns datum för kommande samverkan.


Varför kan jag inte öppna vissa samverkansytor utan att logga in?

Vi strävar efter transparens och att informationen ska vara tillgänglig för alla men för vissa platser kan en särskild behörighet behöva tillämpas

Vill du delta i ett forum, men saknar behörighet? På sidan Kontakt hittar du mer information om hur du går tillväga.