Välkommen till E‑hälsomyndighetens samverkansyta

Som ett led i E‑hälsomyndighetens uppdrag samverkar vi med många aktörer i samhället för att möta behoven hos de som påverkas av vår verksamhet. E‑hälsomyndighetens samverkansyta är en av E‑hälsomyndighetens kanaler för samverkan och är till för dig som berörs av myndighetens arbete på olika sätt.

Nedan hittar du mer information om E-hälsomyndighetens arbete med samverkan och länkar till våra öppna samverkansytor.  Här finns även en ingång till myndighetens Handbok för vård- och apotekstjänster samt information om våra pågående regeringsuppdrag.E-hälsomyndighetens arbete med samverkan

Här kan du läsa om myndighetens arbete med extern samverkan och vårt samarbete externa aktörer och intressenter.Samverkan kring våra produkter 

Här hittar du en samlad bild över den samverkan som just nu pågår kopplat till utveckling och förvaltning av våra produkter och tjänster, samt länkar till de samverkansytor som finns för respektive samverkansforum. Handbok för vård- och apotekstjänster

Handboken samlar den information som behövs för att våra vård- och apotekstjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt.