Välkommen till E‑hälsomyndighetens samverkansyta

Som ett led i E‑hälsomyndighetens uppdrag samverkar vi med många aktörer i samhället för att möta behoven hos de som påverkas av vår verksamhet. E‑hälsomyndighetens samverkansyta är en av E‑hälsomyndighetens kanaler för samverkan och är till för dig som berörs av myndighetens produkter och tjänster på olika sätt.

Platser

Nedan hittar du de platser som finns på E-hälsomyndighetens samverkansyta.


Samverkansstruktur och samverkansforum

Här kan du läsa om myndighetens arbete med samverkan. Du hittar även en samlad bild över den samverkan som just nu pågår.Handbok för vård- och apotekstjänster

Handboken samlar den information som behövs för att våra vård- och apotekstjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt.Handbok tjänst för testbevis (Covidbevis)

Här finns den information som behövs för att utveckla och ansluta till tjänst för testbevis (Covidbevis) samt information om samverkan kopplat till tjänsten.