Kontakt

Allmän återkoppling och frågor

Har du frågor eller återkoppling om samverkan med E-hälsomyndigheten?  Ser du samverkansbehov som inte uppfylls idag? Mejla E-hälsomyndighetens kundtjänst på: servicedesk@ehalsomyndigheten.se. Skriv "Extern samverkan" i ämnesraden, så blir det lättare för oss att hantera ditt ärende. 


Delta i specifikt samverkansforum?

Vill du delta i något samverkansforum som verkar relevant för dig eller saknar du behörighet till en samverkansyta som kräver konto? Mejla kontaktpersonen för det samverkansforumet, kontaktuppgifter hittar du här Pågående samverkan kring våra produkter .