Kontakt

Allmän återkoppling och frågor

Har du frågor eller återkoppling om samverkan med E-hälsomyndigheten?  Ser du samverkansbehov som inte uppfylls idag? Mejla E-hälsomyndighetens kundtjänst på: servicedesk@ehalsomyndigheten.se. Skriv "Extern samverkan" i ämnesraden, så blir det lättare för oss att hantera ditt ärende. 


Delta i specifikt samverkansforum?

Vill du delta i något samverkansforum som verkar relevant för dig eller saknar du behörighet till en samverkansyta som kräver konto? Mejla kontaktpersonen för det samverkansforumet, kontaktuppgifter hittar du här Pågående samverkansforum