Om e-hälsospecifikationer

E-hälsospecifikationer underlättar att information kan skapas och användas på ett standardiserat sätt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. E-hälsospecifikationer är strukturerade beskrivningar av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

E-hälsomyndighetens definitioner

specifikation: strukturerad beskrivning av krav och regler för informationsutbyte eller dokumentation, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt.

e‑hälsospecifikation: specifikation för tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och angränsande områden.

nationell gemensam e-hälsospecifikation: e-hälsospecifikation som motsvarar ett behov som delas av aktörer, och som efter en genomgången formell process har funnits vara nationellt tillämplig.

Figur: Begreppsdiagram för e-hälsospecifikationer

Vad innehåller en e‑hälsospecifikation?

En e‑hälsospecifikation kan bestå av flera olika delar, ungefär som kapitel i en bok. Ibland finns de olika delarna tillgängliga som separata filer, ibland finns alla delarna i ett och samma dokument.

Olika delar, typer och format

En begreppsmodell, en informationsmodell och ett kodverk kan till exempel vara separata e‑hälsospecifikationer, men de kan också ingå i en och samma specifikation och vara tillgängliga i ett och samma dokument.

E-hälsospecifikationer kan också delas upp i olika typer, till exempel i informationsspecifikation, gränssnittsspecifikation eller kravspecifikation. API-beskrivningar, FHIR-profiler, OpenEHR arketyper, tjänstekontrakt, nationella informationsmängder, informationsmodeller eller urval ur kodverk är exempel på andra typer av specifikationer.

E-hälsospecifikationer kan tillgängliggöras i olika format; några vanliga format är pdf, xml, json eller rdf. Utgivarna bestämmer i vilket format deras e‑hälsospecifikationer publiceras.

Hur kategoriseras e‑hälsospecifikationer?

E-hälsospecifikationer kan kategoriseras efter hälso- och sjukvårdsområde eller socialtjänstområde och typ.

Några exempel på områden är hjärt- och kärlsjukdomar, äldres hälsa och familjerätt.

Några exempel på typer är informationsspecifikation, kravspecifikation och informationsmodell.

Öppna listan över alla värdelistor i NGS-tjänsten.

Nyttan med e‑hälsospecifikationer

En viktig del i digitaliseringen av hälso- och sjukvård och socialtjänsten är att it-system kan utbyta information entydigt och säkert. E-hälsospecifikationer som är harmoniserade och återanvändbara underlättar detta.

Med ett standardiserat och strukturerat informationsutbyte kan informationen enklare återanvändas där den behövs – då minskar risken att det dokumenteras dubbelt.

Återanvändning av information bidrar till jämlik vård och omsorg samt ökad patientsäkerhet.

Läs mer om nyttan i exemplet "Alma råkar ut för en fallolycka" (öppnas i ny flik).