Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Här kan du läsa fördjupad information om e-hälsospecifikationer och NGS-tjänsten. NGS-tjänsten är en kvalitetssäkrad katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer. I NGS-tjänsten kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer. E-hälsospecifikationer av nationellt intresse kan genomgå en kvalitetssäkringsprocess och få status som nationell och gemensam e-hälsospecifikation, (NGS). 

Om e-hälsospecifikationer 

E-hälsospecifikationer underlättar att information kan skapas och användas på ett standardiserat sätt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. E-hälsospecifikationer är strukturerade beskrivningar av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Läs mer om e-hälsospecifikationer

Bedömningsprocessen för NGS

För att en specifikation ska få status som nationell gemensam e-hälsospecifikation (NGS) behöver den genomgå en bedömning. Som stöd för bedömningen finns en process som bygger på principer och kriterier. Det finns möjlighet för alla intresserade att inkomma med synpunkter under remissrundan.

Läs mer om bedömningsprocessen

Bedömningskriterier

E-hälsospecifikationen bedöms utifrån framtagna bedömningskriterier.

Bedömningskriterier fördjupning och Bedömningskriterier tabell

Frågor och svar 

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren om e-hälsospecifikationer och NGS-tjänsten. 

Ta del av frågor och svar

Aktuella remisser

Ta del av aktuella remisser för e-hälsospecifikationer som genomgår bedömningsprocessen

Ta del av remiss för specifikationstyper