Remisser nationella och gemensamma e-hälsospecifikationer, NGS

Här hittar du alla e-hälsospecifikationer som är ute på remiss. Nya remisser publiceras löpande.

Aktuella remisser
Definition av specifikationstyper                                                                                                                     
Specifikation för Nationellt produktregister för läkemedel (NPL)
Specifikation för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att svara på remisser. Det kan till exempel vara regioner, kommuner, myndigheter, företag, professionsorganisationer och andra nationella aktörer. Även som privatperson kan du svara på remisser.

Remissvaren behandlas av E-hälsomyndigheten. Beslut om status nationell och gemensam e-hälsospecifikation beslutas av avdelningschef på E-hälsomyndigheten. Efter beslut finns all information om e-hälsospecifikationen och remissförfarandet tillgängligt i NGS-tjänsten

Så här svarar du på remisser

Ladda ner excel-dokumentet för aktuell remiss (instruktioner för hur du fyller i remissen finns i dokumentet) och skicka svaret till registrator@ehalsomyndigheten.se