Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om:

  1. E-hälsospecifikationer
  2. NGS-tjänsten
  3. Utgivare
  4. Övrigt

1 E-hälsospecifikationer

1.1 Vad är en ehälsospecifikation?

E‑hälsomyndigheten definierar e‑hälsospecifikation som:

"strukturerad beskrivning av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst."

Läs mer om e‑hälsospecifikationer och deras nyttor

1.2 Vad innehåller en ehälsospecifikation?

En e‑hälsospecifikation kan bestå av flera olika delar, ungefär som kapitel i en bok. Ibland finns de olika delarna tillgängliga som separata filer, ibland finns alla delarna i ett och samma dokument.

En begreppsmodell, en informationsmodell och ett kodverk kan till exempel vara separata e‑hälsospecifikationer, men de kan också ingå i en och samma specifikation och vara tillgängliga i ett och samma dokument.

1.3 Hur kategoriseras ehälsospecifikationer?

E-hälsospecifikationer kategoriseras efter hälso- och sjukvårdsområde eller socialtjänstområde och typ. Några exempel på områden är hjärt- och kärlsjukdomar, äldres hälsa och familjerätt. Några exempel på typer är informationsspecifikation, kravspecifikation och informationsmodell.

Öppna listan över alla värdelistor i NGS-tjänsten

1.4 Finns det även uppgifter om ehälsospecifikationer som är under utveckling i NGS-tjänsten?

Nej, NGS-tjänsten visar i nuläget enbart uppgifter om publicerade e‑hälsospecifikationer.

2 NGS-tjänsten

2.1 Var och hur kan jag ladda ned en ehälsospecifikation?

Via de länkar som presenteras i informationen om varje e‑hälsospecifikation kan du antingen direkt ladda ned den i det eller de format som utgivaren bestämt eller gå vidare till den webbsida där utgivaren publicerat sin specifikation.

2.2 Varför får jag ingen träff när jag använder sökfunktionen?

Det kan ha flera orsaker: det ord du söker på finns inte med i e‑hälsospecifikationens titel eller beskrivning eller har inte angivits som nyckelord av utgivaren. Det kan också bero på att det saknas uppgifter i NGS-tjänsten om just den e‑hälsospecifikation du söker efter vid söktillfället. NGS-tjänsten uppdateras regelbundet och en ny sökning vid ett senare tillfälle kan ge ett annat resultat.

2.3 Hur vet jag vilken version av en ehälsospecifikation som beskrivs i NGS-tjänsten?

I informationen om varje e‑hälsospecifikation framgår versionsinformation. Du kan också sortera sökresultatet efter utgivningsdatum, vilket gör att den senaste versionen ofta visas först.

2.4 Hur vet jag att informationen gäller en nationell gemensam ehälsospecifikation?

För att en e‑hälsospecifikation ska anses som nationell gemensam ska den ha bedömts enligt särskilda bedömningskriterier och ett beslut ska ha fattats enligt en överenskommen process. 

Läs mer om bedömningsprocessen och kriterierna

2.5 Hur kontaktar jag utgivaren av en ehälsospecifikation?

På detaljsidan om varje e‑hälsospecifikation finns namn på utgivaren och kontaktuppgifter om du vill ställa frågor om specifikationens innehåll, uppdateringar med mera.

2.6 Hur får jag reda på om någon annan tagit fram en liknande ehälsospecifikation?

Börja med att söka i NGS-tjänsten. Det finns möjlighet att söka med hjälp av nyckelord och olika filter. Tänk på att olika utgivare kan ha angivit olika nyckelord för att beskriva sina e‑hälsospecifikationer.

3 Utgivare

3.1 Hur gör jag en ehälsospecifikation sökbar i NGS-tjänsten?

För att din organisations e‑hälsospecifikation ska bli sökbar i NGS-tjänsten ska den vara publicerad på en öppen webbplats. Du fyller i uppgifterna om e‑hälsospecifikationen i ett webbformulär som skickas till E‑hälsomyndigheten. Därefter går en handläggare igenom de inskickade uppgifterna tillsammans med dig, innan de blir sökbara i NGS-tjänsten.

Skicka in uppgifter om en e‑hälsospecifikation

3.2 Varför finns inte ehälsospecifikationerna lagrade i NGS-tjänsten?

Det är för att varje utgivare ansvarar för sina e‑hälsospecifikationer och att de finns tillgängliga.

NGS-tjänsten fungerar som en katalog som samlar uppgifter om specifikationerna på ett ställe. Via katalogen går det enkelt att söka fram en e‑hälsospecifikation och sedan gå direkt dit utgivaren publicerat den.

3.3 Hur uppdaterar jag uppgifterna om en specifikation som redan finns i NGS-tjänsten?

Du som utgivare ansvarar för innehållet i e‑hälsospecifikationerna från din organisation och att informationen i NGS-tjänsten är korrekt. Det är viktigt att du informerar E‑hälsomyndigheten när uppgifterna behöver uppdateras eller gallras.

Anmäl en uppdatering

3.4 Hur får jag som utgivare reda på om någon har frågor om min ehälsospecifikation?

Användare som har frågor kan ställa dem direkt till utgivaren via de kontaktuppgifter som finns i tjänsten. Frågor som ställs direkt till E‑hälsomyndigheten vidarebefordras till respektive utgivare.

Se även Hur kontaktar jag utgivaren av en e‑hälsospecifikation?

3.5 Finns det en beskrivning av alla uppgifter som lagras om ehälsospecifikationer?

Ja, NGS-tjänsten har tagit fram en anpassad profil av metadataspecifikationen DCAT. Det finns också värdelistor kopplade till NGS-tjänstens metadataprofil.

4 Övrigt

4.1 Var hittar jag specifikationer inom andra områden än hälso- och sjukvård och socialtjänst?

 www.dataportal.se  kan du hitta specifikationer relaterade till datamängder inom andra områden.

4.2 Vart vänder jag mig om jag har en fråga som jag inte fått svar på?

Om du har andra frågor om NGS-tjänsten så är du välkommen att kontakta NGS-förvaltningen.

Om frågan rör en specifik e‑hälsospecifikation kan du ställa den direkt till utgivaren av specifikationen. Kontaktuppgifterna finns på e‑hälsospecifikationens detaljsida.