Om NGS-tjänsten

NGS-tjänsten är en kvalitetssäkrad katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer. I NGS-tjänsten kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer. E-hälsospecifikationer av nationellt intresse kan genomgå en kvalitetssäkringsprocess och få status som nationell gemensam e-hälsospecifikation, (NGS).

NGS är en förkortning av Nationella Gemensamma e-hälsospecifikationer. Denna status ges till e-hälsospecifikationer som genomgått bedömningsprocessen och visas med en grön sköld i NGS-tjänsten. 

I NGS-tjänsten finns också uppgifter om andra e-hälsospecifikationer som inte är NGS:er och dessa saknar den särskilda NGS-markeringen.

NGS-tjänsten underlättar för dig som arbetar med att beställa, utveckla och förvalta it-system och verksamhetsprocesser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom NGS-tjänsten kan du hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer. Via länkar i NGS-tjänsten kan du ladda ned e‑hälsospecifikationer. NGS-tjänsten är ett stöd som byggs upp inom E‑hälsomyndigheten och som kan ge råd och stöd vid samordning och utveckling av e‑hälsospecifikationer.

NGS-tjänsten – nytta genom samverkan

För att NGS-tjänsten ska vara relevant och användarvänlig samarbetar vi på E‑hälsomyndigheten med berörda myndigheter, med aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och med organisationer inom standardiseringsområdet. Vi samverkar också med it-systemleverantörer och aktörer inom Vision e-hälsa 2025.

NGS-tjänsten är ett resultat av E‑hälsomyndighetens arbete med regeringsuppdraget: Att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, S2019/01521/FS .

En gemensam katalog

E‑hälsomyndigheten tillhandahåller NGS-tjänsten, men det är utgivarna av e‑hälsospecifikationer som bidrar med innehållet i katalogen. Utgivarna ansvarar för sina respektive specifikationer och de avgör också var, och i vilket eller vilka format, specifikationerna tillhandahålls. Ibland finns även kompletterande material som tillämpningsanvisningar, vägledningar och testdata som kan vara viktiga när specifikationen ska användas.

I takt med att allt fler e‑hälsospecifikationer blir sökbara i NGS-tjänsten ökar möjligheterna för de som använder och utvecklar specifikationer att se vilka organisationer som är aktiva inom samma område. Det kan leda till nya och utökade samarbeten och möjliga harmoniseringar på området.

Mer än en katalog

NGS-tjänsten är del i ett större initiativ på specifikationsområdet. E‑hälsomyndigheten har ambitionen att skapa en mötesplats där personer som utvecklar, tillämpar eller utvärderar e‑hälsospecifikationer kan samlas, utbyta erfarenheter, inspirera varandra och få stöd.