Remisser Riktlinjer (eng. Guidelines) från eHealth Network

Här hittar du alla riktlinjer (Guidelines) som är ute på remiss.

Aktuella remisser                                                                          

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att svara på remisser. Det kan till exempel vara regioner, kommuner, myndigheter, företag, professionsorganisationer och andra nationella aktörer. Även som privatperson kan du svara på remisser.

Remissvaren behandlas av E-hälsomyndigheten och blir ett underlag för Sveriges bidrag i arbetet med att fastställa den första versionen av dessa riktlinjer. 

Så här svarar du på remisser

Ladda ner word-dokumentet för aktuell remiss (instruktioner för hur du fyller i remissen finns på remissens sida i Confluence) och skicka svaret till registrator@ehalsomyndigheten.se

Riktlinjer från eHealth Network

Riktlinjer (eng. Guidelines) från eHealth Network är medlemsländernas sätt att komma överens om rekommendationer om vilken information som ska delas samt hur och under vilka förutsättningar detta ska ske. Dessa riktlinjer utgör sedan grund för informationsutbytet för dessa informationsmängder inom MyHealth@EU. Detta inbegriper både nationella kontaktpunkter för e-hälsa och central infrastruktur. Riktlinjerna kan även användas för nationella så väl som lokala implementationer.

En riktlinje från eHealth Network består av fem delar:

  1. Use case description – beskrivning av ett eller flera användningsfall
  2. Guidelines – det regelverket som gäller för användning av riktlinjerna
  3. Supporting information – stödjande information vid implementering av riktlinjerna
  4. Data set – beskrivning av den information och de informationselement som ska delas
  5. References and examples – externa referenser och exempel på hur tillämpning av riktlinjerna skulle kunna se ut.