System godkända för anslutning till tjänsten för testbevis

Här presenteras de system som är godkända att ansluta till tjänsten för testbevis (i systemleverantörers bokstavsordning). Sidan uppdateras allteftersom systemen blir godkända.

Att ett system är godkänt betyder inte nödvändigtvis att det används av vårdgivare för testbevis i produktionsmiljön ännu. Det enda det innebär är att en systemleverantör intygar att:

  • leverantören är färdig med utveckling/test av sitt system mot testmiljön
  • systemet lever upp till kraven i kravkatalogen

Det som återstår innan systemet börjar användas för testbevis i produktion är att en vårdgivare med godkänt avtal ansluter systemet till produktionsmiljön. Se vidare Anslutning till produktionsmiljö.

Vissa system har flera godkända versioner. Vilken version som ska användas bestäms i dialog mellan vårdgivaren och systemleverantören. Systemleverantörer kan kontakta E‑hälsomyndigheten ifall en äldre version inte längre används och man önskar att versionen tas bort från listan. En äldre version kan även ogiltigförklaras av E‑hälsomyndigheten ifall bedömning görs att versionen inte lever upp till gällande krav.


SystemleverantörSystemnamnSystemversion
119Plus ABTestmottagningen1.0
2Cambio MittVaccin Sverige ABMittVaccin JournalVersion 4
3Care 24 ABCare 241.0
4Copenhagen MedicalOnlinePOS Kviktest SEV 1.1
5Direkttest Sverige ABDirekttest1.0
6Encia ABTidboken/EmilV. 2.1
7EPTI ABNordic Executive Medicine1.0.0
8Expresscare Sweden ABExpressCare Rona1.0
9Fysiotest Europa ABFysiotest1.0
10Giddir ABCoronafreev2
11Infrion ABCertific by Certify.Health1.0.0
12

iXSy AB

iXSy Journal

iDr1.1.021
13Kairos Blue ABCovid CertGen1.0
14Kry International ABkry-covid-proof

1.0

1.1

1.2

15Kvickotek ABKvick‑ITv.1.0
16Lorensbergs Communication ABCGM J42.18
17Läkartorget i Sverige ABhttps://covidbevis.saltsjokliniken.seV.1.0
18Mafanikio Holding ABScantest1.0
19MD International ABMin Doktor Clinic2.610
20Multid Analyses ABCertGen

V1.0

Ver 2.0

21Ortmedica ABhttps://ortmedica.se1.0
22

PharmaUse AB

PUIT

1.0
23Qubewave ABQubemed

1.0.0

1.0.1

1.1.0

1.2.0

1.3.0

1.4.0

24Skandinaviskt Vaccin ABVaccWeb22.1.0
25Stafetta ABvidimera1.0
26Svensk Hudplastik ABcoronanegativ.nu1.0
27TestFrwd GmbHTestFrwd /Identyme.app2.0
28Vaccina ABVaccina5.0.0
29VaccinDirekt i Sverige ABVaccinDirekt Journal1.0
30Växjökliniken ABCoVerify3.0
31Werlabs ABWerlabs Journalsystem1.0.0