Vägen till färdig tjänst

För att en tjänst för testbevis ska kunna erbjudas invånarna på ett säkert sätt, måste systemet som används godkännas och vårdgivarna teckna avtal för anslutning. Processen nedan beskriver vilka steg och aktiviteter som måste utföras, i vilken ordning och av vilken aktör. Respektive steg beskrivs mer i detalj i menyn till vänster. 

Definitioner:

  • Systemleverantör: organisation som tillverkar och utvecklar IT-system för anslutning till teknisk tjänst för testbevis
  • Vårdgivare: organisation som erbjuder provtagning för covid-19 för reseintyg.