2 - Godkännande

Om godkännandet

För att en vårdgivare ska kunna ansluta till E-hälsomyndighetens tjänst för testbevis så behöver de ett av E-hälsomyndigheten godkänt system.

Det innebär att det system som ska ansluta till E-hälsomyndighetens tjänst för testbevis måste genomgå vid var tid gällande process för godkännande av testbevis hos E-hälsomyndigheten.

Ett system som får godkänt att ansluta till E‑hälsomyndighetens produktionsmiljö får ett godkännandeintyg.  Godkännandet som utfärdas gäller enbart för den version av systemet som intyget utfärdats för. Om du sedan ska göra förändringar i ett redan godkänt system måste ditt system godkännas på nytt av E-hälsomyndigheten enligt vid var tid gällande process för godkännande av testbevis.

Enligt nuvarande process för godkännande av system för anslutning till E‑hälsomyndighetens tjänst för testbevis ska systemleverantören fylla i deklarationen Godkännande - Intygande av kravuppfyllnad.pdf. I deklarationen säkerställer systemleverantören att utveckling och kvalitetssäkring skett i enlighet med de krav som beskrivs i kravkatalogen för testbevis samt att dessa efterlevs. 

Vem berörs av godkännandet?

Den systemleverantör som tillverkar och utvecklar IT-system för anslutning till teknisk tjänst för testbevis.

Hur går man tillväga?

När systemet är färdigutvecklat och tillfredsställande kvalitetssäkring har genomförts ansöker ni om godkännande genom att skicka in ifylld och undertecknad deklaration Godkännande - Intygande av kravuppfyllnad.pdf via e-post till: registrator@ehalsomyndigheten.se 

I ämnesraden skriver du "Godkännande - testbevis".

Efter att blanketten skickats in tas beslut om godkännande och ett godkännandeintyg utfärdas. Detta intyg skickas till systemleverantören via e-post.

Kontakt

Om du har frågor gällande godkännandet, kontakta vår kundtjänst: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Vänligen skriv "testbevis" i ämnesraden.