3 - Avtal

Om avtalen

För att du som vårdgivare ska få använda tjänsten för testbevis, behöver du utöver ett godkänt system även teckna ett avtal med E-hälsomyndigheten.

Avtalet med E-hälsomyndigheten innebär att du som vårdgivare godkänner och åtar dig att följa de allmänna villkor och krav som gäller för nyttjandet av E‑hälsomyndighetens tjänst för utfärdande och tillhandahållande av testbevis till enskilda.

Till avtalet hör följande bilagor:

 1. Allmänna villkor
 2. Krav för anslutning till Tjänsten
 3. Definitioner

Avtalet i sin helhet hittar du här: 

Samverkansavtal Vårdgivare Testbevis.pdf

Bilaga 1 Allmänna villkor Vårdgivare negativt Testbevis.pdf

Bilaga 2 Krav för anslutning till Tjänsten.pdf

Bilaga 3 Definitioner.pdf

Vem får teckna avtal?

För att teckna avtal med E-hälsomyndigheten krävs det att:

 • du som vårdgivare utför covid-19 PCR-test (NAAT) och/eller antigen-test (RAT) för reseintyg
 • du som vårdgivare finns registrerad i IVO:s Vårdgivarregister.

Den som signerar avtalet ska vara registrerad firmatecknare.

Det är ensidigt undertecknande av avtalen som gäller vilket betyder att E-hälsomyndigheten inte kommer att underteckna det inskickade avtalet. Det är därför fullt tillräckligt med er underskrift.

Så här gör du för att teckna avtal

 1. Ta del av de villkor och krav som finns i avtalet och dess bilagor
 2. Skriv ut avtalet med bilagor och skriv under 
 3. Skicka in handlingarna via post till:

E-hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

E-hälsomyndigheten kvalitetssäkrar avtalet och avtalspart godkänns. Bekräftelse skickas till er via e-post. 

Efter att vi godkänt er som avtalspart kommer ni kunna påbörja anslutning

Så här gör du för att säga upp gällande avtal

 1. Skriv ut blankett för uppsägning: Uppsägning Samverkansavtal Vårdgivare Testbevis.pdf
 2. Fyll i samtliga uppgifter och skriv under 
 3. Skicka in handlingarna via post till:

E-hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

E-hälsomyndigheten kontrollerar uppgifterna. Bekräftelse på uppsägning med aktuellt datum för när anslutningen stängs av skickas till er via e-post. 

Kontakt 

Om du har frågor gällande avtal, kontakta vår kundtjänst: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Vänligen skriv "testbevis" i ämnesraden.