4.2 - Anslutning till Testmiljö

Om anslutning till testmiljö

I testmiljön kan end-to-end anrop och funktionella tester göras. Åtkomst till testmiljön och sanboxmiljön beställs samtidigt. Här finner du beställningsblanketten som behöver fyllas i och skickas in: Beställning av åtkomst testbevis - sandbox och testmiljö.pdf

Vem får ansluta

Följande aktör får beställa en anslutning till E-hälsomyndighetens testmiljö för åtkomst till tjänsten för testbevis:

 • Systemleverantör som utvecklar och testar IT-system för anslutning till teknisk tjänst för testbevis
 • Systemleverantörer som anser sig klara med utvecklingen mot sandboxmiljön


Tekniska krav för att ansluta till testmiljön

 • Anslutning görs via mTLS (Mutal Transport Layer Security)
 • TLS version 1.2 och 1.3 stödjs.
 • För anslutning ska Expisoft testcertifikat användas.
 • Anslutningen ska göra med hjälp av testcertifikat för Bolag A, med org.nr.  165560000167, för mer information se:  https://eid.expisoft.se/expitrust-test-certifikat/ samt: Tjänst för testbevis (Corona)
 • Anropen måste komma från en fast IP-adress för vilken öppning behöver göras i E-hälsomyndighetens system.
 • Tänk på att i produktion MÅSTE varje vårdgivare vid begäran av testbevis använda sig av sitt eget specifika funktionscertifikat. Vårdgivare eller tjänsteleverantör får inte representera annan vårdgivare eller förmedla deras uppgifter.


Så här gör du för att ansluta

 1. Säkerställ att beställningsblanketten är korrekt ifylld 
 2. Mejla beställningsblanketten till servicedesk@ehalsomyndigheten.se och märk mejlet med ”beställning av åtkomst testbevis - testmiljö” i ämnesraden
 3. Bekräftelse skickas till er när anslutningen är klar. Det kan ta ca 5 arbetsdagar. 

API-beskrivning 

Notera att det är ett pågående arbete där ändringar kan ske.

Kontakt 

Om du har frågor gällande anslutning, kontakta vår kundtjänst: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Vänligen skriv "testbevis" i ämnesraden.