4.3 - Anslutning till Produktionsmiljö

Om anslutning till produktionsmiljö

När det system som kommer att användas för tjänsten för testbevis är godkänt, samt avtal är tecknat med den vårdgivare som ska använda systemet, får systemet anslutas till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö. Avtalet måste även vara godkänt av E-hälsomyndigheten.

För att få åtkomst till produktionsmiljön behöver den avtalstecknande vårdgivaren skicka in en beställning för åtkomst till produktion: Beställning av systemåtkomst till DCC testbevis API - produktionsmiljö v3.pdf

Vem får ansluta

Ett anslutet system i produktion kan antingen användas av en enskild vårdgivare eller av flera vårdgivare samtidigt. Oavsett vilket, så är det ett absolut krav att rätt certifikat används i varje anrop mot E-hälsomyndighetens tjänst för testbevis, det vill säga certifikatet som tillhör vårdgivaren.

Det är endast vårdgivare som får beställa anslutning till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö. Det är inte tillåtet att systemleverantörer beställer anslutning till produktionsmiljön. E-hälsomyndigheten har rutiner för att hantera olika de situationer som kan uppstå:

 • om det är den enda (eller första) beställningen för ett anslutet system så kommer vi göra en brandväggsöppning
 • om det redan finns en vårdgivare som använder det anslutna systemet så behövs ingen ny brandväggsöppning

När en beställning om anslutning till produktion inkommer från en vårdgivare så kontrollerar E-hälsomyndigheten att:

 • vårdgivaren har ett godkänt avtal med E-hälsomyndigheten
 • systemet som vårdgivaren kommer att använda är godkänt

Tekniska krav för att ansluta 

 • Anslutning görs via mTLS (Mutal Transport Layer Security)
 • TLS version 1.2 och 1.3 stödjs.
 • För anslutning ska Expisoft användas.
 • En Serverlegitimation/Organisationslegitimation som innehåller anslutande vårdgivarens organisationsnummer ska användas, läs mer här: Products – Expisoft AB samt: Tjänst för testbevis (Corona)
 • Anropen måste komma från en fast IP-adress för vilken öppning behöver göras i eHälsomyndighetens system.
 • Tänk på att varje  vårdgivare måste vid begäran av testbevis använda sig av sitt eget specifika funktionscertifikat. Vårdgivare eller tjänsteleverantör får inte representera annan vårdgivare eller förmedla deras uppgifter.

Så här gör du för att ansluta

 1. Säkerställ att beställningsblanketten är korrekt ifylld 
 2. Mejla beställningsblanketten till servicedesk@ehalsomyndigheten.se och märk mejlet med ”beställning av åtkomst testbevis - produktion” i ämnesraden
 3. Bekräftelse skickas till er när anslutningen är klar. Det kan ta ca 5 arbetsdagar. 
 4. API:ets bas-url är https://api.covidbevis.se
 5. Testresultaten skickas till endpointen: https://api.covidbevis.se/observation med metoden POST

NYTT: Felsökningsguide ver 1.0.pdf

Kontakt 

Om du har frågor gällande anslutning, kontakta vår kundtjänst: servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Vänligen skriv "testbevis" i ämnesraden.