System godkända för anslutning


Här listas externa system godkända för anslutning till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö. Systemen är fördelade inom de olika verksamhetsområden de har funktionalitet för att använda sig av.


Receptexpediering (godkänd version för användning fram till 1 december 2025)

SystemtillverkareSystemnamn
Apoteket ABREX
Apotea ABApoteaExp
Canella ABCandos
CGI Sverige AB

CREA

Pharma Logica

Extenda Retail AB

PharmaSuite

PharmaSuiteDos

LS Retail ehf.LS Central for Pharmacy
Receptum OYMAXX

Förskrivning (godkänd version för användning fram till 1 december 2025)

SystemtillverkareSystemnamn
Alfa eCare ABAlfa eCare Recept
ApoEx ABApoEx human
Cambio Healthcare Systems ABCosmic
Carasent ABWebdoc
CompuGroup Medical Sweden AB

J4

PMO

TakeCare

Health Amplifye-Förskrivning
IneraPascal
Kliniken Patientsystem ABKliniken Patientsystem
Kry International AB

Kry Pro

Muntra ABProdentor e-recept human
Oracle Cerner

Melior

Obstetrix

Raddle ABIntrecept
Tietoevry Healthcare Systems AB

NCS Cross

NCS Läkemedel

Förskrivning till djur

SystemtillverkareSystemnamn
ApoEx ABApoEx djur
GlobalVet ABGlobalVet
Muntra ABProdentor e-recept djur
Nordhealth OYProvet Cloud
VetNet DK A/SVetNet Management

Läsåtkomst för vård

SystemtillverkareSystemnamn
Kry International ABKry Pro
Oracle CernerMelior
CompuGroup Medical Sweden ABTakeCareVersionshistorik

VersionDatumKommentar
1.0

2023-11-09

Ny sida.
1.1

2023-12-11

Uppdaterad information: Läsåtkomst för vård

Melior godkänd för anslutning mot versionspaket 21, 2023-12-11

1.2

2024-01-12

Uppdaterad information: Läsåtkomst för vård

TakeCare godkänd för anslutning mot versionspaket 21, 2024-01-12

1.3

2024-03-07

Uppdaterad information: Receptexpediering

CREA godkänd för anslutning mot versionspaket 17.1, 2024-03-07