Registrerade samtycken i Nationella läkemedelslistan

2022-11-24

Registrerande samtycken för individ levererades i release 21.1 i februari 2022.

Samverkan gällande registrerade samtycken vårdenhet är vilande i avvaktan på besked om fortsatt arbete.

Inledning

På denna plats kan du läsa om den samverkan som sker kring lösningar för registrerade samtycken till Nationella läkemedelslistan.

I menyn till vänster hittar du utförligare information om samtycken i Nationella läkemedelslistan samt senaste status och resultat i arbetet.  

Syfte och mål

E-hälsomyndigheten arbetar för närvarande med att utreda möjliga lösningar för registrerade samtycken till NLL och syftet med denna samverkan är att: 

 • Presentera och få feedback på möjliga lösningar i form av koncept för registrerade samtycken till NLL och förstå hur dessa passar in i befintliga verksamhetsflöden
 • Få en ökad förståelse för berörda intressenters behov och prioriteringar som underlag till vidare utveckling. Koncept och lösning kommer tas fram i iterativa steg.

Deltagare

Då det krävs en viss förkunskap om arbetet med NLL har vi skickat inbjudan till kontaktpersoner för aktörer inom något av följande urval:

 • regioner/kundgrupper berörda av NLL
 • systemleverantör till någon av vårdens kundgrupper (journalsystem) som berörs av anslutning till NLL
 • representant för en professionsorganisation i samverkansforumet Strategiskt samarbetsforum
 • aktiv deltagare i samverkansforumet Spår 1 - anslutning FHIR-tjänster (NLL), Extern validering nya tekniska tjänster (FHIR) eller Extern validering av Transformator

Som deltagare behövs även särskild kunskap och kännedom om följande:

  • samtycken till sammanhållen journalföring
  • rutiner kring hantering av spärrar i journalen.
  • erfarenhet av utformning av tjänster inom 1177.

Kontaktperson

Kontaktperson för samverkansforumet är staffan.olsson@ehalsomyndigheten.se

Mötestider och mötesform

OBS! Digitala möten

Datum 2021

Agenda 

Dokumentation

Arbetsmöte

16 juni 

15.00-17.00


 • Inledning
 • Syfte, mål och förutsättningar
 • Presentation av föreslagna patientresor med återkoppling från deltagare
 • Nästa steg

Arbetsmöte

17 november

10.00-12.00


 1. Introduktion
  • Syfte, mål, deltagare samt info om ny confluence
 2. Utvecklingsprojekt EHM 
  • Kortsiktig plan
  • Tankar om långsiktig lösning
 3. Ineras samtyckesutredning 
 4. Diskussion i 2 grupper 
 5. Summering och nästa steg