Beställning av åtkomst och brandväggsöppningar till E-hälsomyndighetens tjänster


Här hittar du som vård- och apoteksaktör blanketter för att beställa åtkomst till E-hälsomyndighetens test- och produktionsmiljöer. Du hittar även blanketten du behöver fylla i och skicka in till oss för att vi ska veta vilka hos er som har rätt att beställa brandväggsöppningar hos E-hälsomyndigheten. 
Beställning av åtkomst till test- och produktionsmiljön

För att vi ska veta vem hos er som har rätt att beställa brandväggsöppningar måste det finnas en ifylld blankett som visar vem eller vilka hos er som har rätt att beställa öppningar. Blanketten ska skrivas under av lämplig person i er organisation, till exempel IT-chef/driftschef/CTO/CIO/ eller tekniskt ansvarig person.

2023-10-27

Beställningsblanketterna är nya och det finns nu en blankett för åtkomst till testmiljön. Samt en för åtkomst till produktionsmiljön. Blanketterna är inte längre uppdelade på vård- respektive apotek utan det är en och samma för alla som beställer åtkomst. 

Här kan ni alltid hämta den aktuella blanketten för åtkomst. De gäller för ny åtkomst, samt vid förändring av en befintlig.

* Åtkomst till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö genomförs tidigast tre veckor innan planerad driftstart. Att få åtkomst kan ta upp till fem arbetsdagar.

Säkerställ att blanketten är korrekt ifylld och skicka den sedan till servicedesk@ehalsomyndigheten.se. ​Blanketterna används även vid ändring av brandväggsöppning.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-15Uppdaterat sidan med ny blankett för behörig beställare av brandsväggsöppningar
1.22022-11-23

Tagit bort information om avtal

1.32023-10-27

Uppdaterat med ny information och nya blanketter gällande beställning av brandväggsöppning

1.42023-11-06

Uppdaterat blanketten Behörig beställare av brandväggsöppningar hos E-hälsomyndigheten