Testdatabeställning

Vid testdatabeställning använder du någon av våra fem testmallar för att beställa baspaket, förskrivningar, testfarmaceuter, testförskrivare och testpersonerHär kan du få information om de olika testmallarna och hur du använder dem. Ange alltid i er beställning i vilken miljö er testdata ska laddas.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster