Kodverk i Nationella läkemedelslistan

Syfte och mål

  • De kodverk för administrering och dosering som används i Nationella läkemedelslistan kommer kontinuerligt att behöva uppdateras och utvecklas. Behoven av uppdatering kan till exempel bero på önskemål från användarna eller upptäckas när nya läkemedel godkänts. 
  • Arbetsgrupp där deltagarna kommer att bedöma och ge synpunkter på nya förslag, samt förankra dessa. Deltagarna kan även hjälpa till att fånga behov av uppdateringar samt delta i utredningar av specifika frågor kopplade till kodverken. Målet är att stödja användarnas behov av ändamålsenliga kodverk. 

Deltagare

  • Deltagarna i arbetsgruppen förväntas ha lämplig verksamhetskompetens. Exempel på detta kan vara arbete med läkemedelsprocessen samt termer och begrepp kopplat till läkemedelsanvändning.

Aktuell information

Ingen planerad uppdatering av kodverken planeras efter Snomed CT:s release i november 2023.

Kontaktperson

Kontaktperson för samverkansforumet för kodverkskällan är Jeanette Blomberg: NLL-Kodverk@ehalsomyndigheten.se

Mötestider och mötesform

Digitala möten

Datum 2021

Agenda 

Presentationer

Uppstartsmöte

27 September 2021

10:00 - 11:30


  • Inledning med kort presentation
  • Syfte och mål
  • Diskussion om nya uppdateringar
  • Kontroll av vilka som kommer åt denna sida
Datum 2022AgendaPresentationer

26 September 2022

13:00 - 14:00

  • Diskussion om nya frågeställningar och önskemål 

Presentation Möte 220927.pdf

Mötesanteckningar 220926.pdf

Beslut om ändringar i kodverken.pdf