Öppna apoteksverksamhet

Här finns information om vad du som önskar öppna ny apoteksverksamhet behöver göra för att få åtkomst till E-hälsomyndighetens recepttjänster. 


Ett öppenvårdsapotek måste uppfylla samtliga krav som listas i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. § 6. Ett av kraven är att apoteksverksamheten ska vara ansluten till Ehälsomyndigheten.

Samtliga öppenvårdsapotek behöver ett tillstånd enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Enligt § 17 och § 18 i föreskriften utfärdar E-hälsomyndigheten det intyg som krävs i ansökan hos Läkemedelsverket.
För att få ett intyg behöver du skicka in ett underlag till E-hälsomyndigheten.

Som etablerad apoteksaktör gör du följande:

Om du ska öppna apoteksverksamhet som helt ny apoteksaktör följer du stegen nedan.

1. Anmälan för ny apoteksaktör

Du som önskar öppna apoteksverksamhet och är ny som apoteksaktör behöver gå igenom ett antal steg för att få åtkomst till E-hälsomyndighetens recepttjänster.

Börja med att fyllaAnmälan till E-hälsomyndigheten avseende ny apoteksaktör (pdf)


Skicka därefter blanketten till registrator@ehalsomyndigheten.se 

Informationen du fyller i används bland annat för att utfärda det intyg som krävs av Läkemedelsverket för att ge tillstånd till öppenvårdsapotek.
När E-hälsomyndigheten hanterat förfrågan sänds underskrivet intyg åter till dig via e-post.

Informationen används även för hantering av förmedling av ersättning från regionerna till apoteksaktörer. 
E-hälsomyndigheten har i uppdrag att förmedla denna ersättning gällande belopp inom läkemedelsförmånerna och smittskyddssubventionen. 
Efter att blanketten har sänts in kommer du som ny apoteksaktör att få dig tillsänd en blankett för anmälan om konto för utbetalningar.
Du kommer också att få dig tillsänd information om att teckna ett specifikt avtal gällande förmedlingen av ersättning.

Mer information finns under Betalningsförmedling.

1.1. Teckna avtal

KRAV

Som apoteksaktör behöver du ingå ett avtal med E-hälsomyndigheten för anslutningen.

Avtalshandlingar, samt information om hanteringen av avtal, finner du under Teckna avtal

1.2. Personuppgiftsbiträdesavtal

KRAV

Apoteksaktörer behöver även underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Användarorganisation Apotek (pdf)

OBS! Detta avtal ska sändas in i två fysiska exemplar som båda ska vara undertecknade. Ett av exemplaren kommer att returneras till dig som är apoteksaktör.

1.3. Teknisk anslutning av receptexpedieringssystem


För anslutning till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö, vänligen kontakta din systemleverantör för teknisk assistans.

1.4. Tillstånd från Läkemedelsverket

KRAV

Efter att du fått tillstånd från Läkemedelsverket för den nya apoteksverksamheten ska du du lägga till ert apotek i E-hälsomyndighetens expeditionsställeregister (EXPO)
Det innehåller information om försäljningsställen som säljer läkemedel och förmånsberättigade varor.  Mer information finns under Expeditionsställeregistret (EXPO)

Att lägga till ditt apotek gör du själv via receptexpedieringssystemet. Här lägger du in uppgifterna som står på tillståndet från Läkemedelsverket samt era öppettider och telefonnummer.

Sänd en kopia av tillståndet till servicedesk@ehalsomyndigheten.se med en begäran om att apotekets tillståndstatus ska ändras till godkänt.
Det är ett krav för att aktivering av anslutningen ska ske.


VersionDatumKommentar
1.02021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster