Informationsblad


Aktuell installation i externa testmiljöer. 

Informationsblad Externmiljöer DB1och DB2

Aktuell miljöbeskrivning


   

E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

För anslutning till externmiljöer krävs användning av E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Denna beskrivs under Säkerhetslösning - Handbok för vård- och apotekstjänster (ehalsomyndigheten.se)

 

Brandväggsöppning

För åtkomst till en testmiljö krävs en brandväggsöppning.

För att beställa åtkomst behöver ni fylla i blanketten som finns att hitta på Beställning av åtkomst och brandväggsöppningar till E-hälsomyndighetens tjänster - Handbok för vård- och apotekstjänster (ehalsomyndigheten.se)

I blanketten anges också information för åtkomsten via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Blanketten används även vid förändringar av information för redan befintlig åtkomst, såsom förändrad IP-adress och förändringar kring informationen för säkerhetslösningen.

  

Certifikat

För anslutning till samtlig funktionalitet i versionspaket 21 kräver E-hälsomyndigheten klientcertifikat för tvåvägsautentisering (Mutual TLS). Endast utvalda certifikatutfärdare för Mutual TLS klientcertifikat är godkända att använda.

Mer information går att finna under Certifikatshantering vid anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster - Handbok för vård- och apotekstjänster (ehalsomyndigheten.se)

 

Anropsinformation tjänster och register

Nedanstående URL-adresser är de som ska användas för anrop.

Typ

Beskrivning

Adress (Avser Internet nedan, för Sjunet ersätts .se med .sjunet.org)

WSP

Tjänster för anrop mot STP och NLL/Transformator.

Med gamla säkerhetslösningen.

Tjänster generellt: https://extX-Y-wsp.ehalsomyndigheten.se/serviceProvider/... 

PiRRhttps://extX-Y-wsp.ehalsomyndigheten.se/pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric

API

Tjänster för anrop mot STP och NLL/Transformator.

Med 17.1-säkerhetslösning och krav på Mutual TLS.

Tjänster generellt: https://extX-Y-api.ehalsomyndigheten.se/apisp/...

Intygsväxling OAuth2https://extX-Y-api.ehalsomyndigheten.se/oauth2/api/oauth/token

PiRR: https://extX-Y-api.ehalsomyndigheten.se/apisp-pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric

FHIR API

FHIR-gränssnittet

Med 17.1-säkerhetslösning och krav på Mutual TLS.

https://api-extX-ecpY.exts.ecp.ehalsomyndigheten.se/fhir/...

WEB

Webapplikationer, EES-web och KLAS-web

KLAS-web: https://extX-Y.ehalsomyndigheten.se/licensansokan/ansokan/?0&sid=

EES-web: https://extX-Y.ehalsomyndigheten.se/durclientats/se.sb.dur.Durclientats/AtsLoginServlet?sessionid=

TESTADMIN

Webbapplikation för administration av testdata

https://testadmin-extX-ecpY.ext.ecp.ehalsomyndigheten.se/testadmin

SFTP

SFTP för test, ej specifikt för varje EXT-miljö

sftp-test.ehalsomyndigheten.se


X avser miljöns nummer  (till exempel 8 eller 12)                                                                  

Y avser del av miljö (1 för produktionslik version, 2 för kommande version)


Exempel på fullständiga URL:er

 

WSP till   EXT12 DB1:

 https://ext12-1-wsp.ehalsomyndigheten.se/serviceProvider/HamtaHkdbKontoResponder/V2


API till  EXT12 DB1:

https://ext12-1-api.ehalsomyndigheten.se/apisp/HamtaHkdbKontoResponder/V2

 

Till PiRR via internet, testmiljö EXT12 DB1:

 https://ext12-1-api.ehalsomyndigheten.se/apisp-pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric


FHIR

https://api-ext12-ecp1.exts.ecp.ehalsomyndigheten.se/fhir/MedicationRequest


Teknisk information - Handbok för vård- och apotekstjänsterVersionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster