Teknisk information

Här finns sidor med teknisk information och specifikationer som du som anslutande system behöver ta del av för att kunna ansluta till våra tjänster.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster