Giltighetstid intyg

Sidan innehåller information om giltighetstid för säkerhetsintyg.


Giltighetstid SAML

Giltighetstid för SAML-intyg sätts av den IdP som utfärdar intyget. För anrop till E-hälsomyndighetens tjänster gäller att ett SAML-intyg får inte gälla i mer än 60 minuter.

Giltighet för SAML-intyg:

Intyg

Giltighetstid

SAML2-intygUpp till 60 minuter

E-hälsomyndigheten använder värdena i IssueInstant, NotBefore och NotOnOrAfter för att ta reda på en biljetts giltighetstid. IssueInstant är obligatoriskt. NotOnOrAfter är ej obligatoriskt enligt SAML-standarden men är obligatorisk i E-hälsomyndigheten säkerhetslösning. Detta för att hålla en hög säkerhet i åtkomstlösningen. NotBefore är ej obligatorisk och finns den ej med så använder E-hälsomyndigheten IssueInstant för att avgöra starttiden. IssueInstant är ett attribut i <saml2:Assertion>-elementet medan NotBefore och NotOnOrAfter finns som attribut i <saml2:Conditions>-elementet.

<saml2:Assertion IssueInstant="2017-04-13T07:32:23.763Z">
 <saml2:Conditions NotBefore="2017-04-13T07:32:23.763Z" NotOnOrAfter="2017-04-13T08:22:23.763Z">
 .....
 </saml2:Conditions>
</saml2:Assertion>

Observera! Vid anrop till E-hälsomyndighetens tjänster behövs det inte ett nytt säkerhetsintyg för varje anrop, det är möjligt att använda samma säkerhetsintyg så länge det är giltigt.

Giltighetstid OAuth

Vid intygsväxling av SAML-intyg till OAuth är det E-hälsomyndigheten som ställer ut det nya intyget som senare kan användas vid anrop till tjänster.

Giltighetstid för dessa intyg:

Intyg

Giltighetstid

OAuth2-åtkomstintyg (via intygsväxling)60 minuter
OAuth2-förnyelseintyg (via intygsväxling)420 minuter

Utökad giltighetstid Dosapotek

Dosaktörers verksamhet skiljer sig från övriga öppenvårdsapotek. E-hälsomyndigheten stödjer därför längre giltighetstid för åtkomstintyg för relevanta tjänster.

Giltighetstid för dessa intyg:

Intyg

Giltighetstid

OAuth2-åtkomstintyg (via intygsväxling)60 minuter
OAuth2-förnyelseintyg (via intygsväxling)720 minuter

För följande SOAP-tjänster tillämpas utökad giltighetstiden vid anrop från dosapotek:

Tjänst

HamtaExpeditionsid
HamtaHkdbInformation
HamtaHkdbkonto
Prisfraga
RegistreraHkdbTransaktion
UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning
UppddatraVardtagareinformation
UppdateraBestallningsstatus
Uppdateraproduktionsinformaton


För följande FHIR-anrop tillämpas utökad giltighetstid vid anrop från dosapotek:

FHIR-resurs

Metod

FHIR-profil

Tillämpningsanvisning

PatientGETNLLPatient05 Hämta patientinformation
Patient/$print-dose-prescriptionsPOSTNLLPatient04 Skapa utdrag – Förteckning förskrivningar för dospatient
BasicGETNLLMedicationListInfo12 Hämta information om patients läkemedelslista
BasicGETNLLMultiDoseDispensingBasis35 Hämta dosunderlag
Basic/$getAllInvalidPOSTNLLMultiDoseDispensingBasis19 Hämta ej godkända dosunderlag – Apotek
ConsentGETNLLMultiDoseDispConsent23 Hämta dossamtycke
MedicationRequestGETNLLMedicationRequest
NLLMedicationDispense
NLLProvenance

14 Hämta förskrivningar och uttag – Apotek

ProvenanceGETNLLProvenance14 Hämta förskrivningar och uttag – Apotek
MedicationDispenseGETNLLMedicationDispense
NLLProvenance
14 Hämta förskrivningar och uttag – Apotek
MedicationDispense
MedicationDispense/$verify
POSTNLLMedicationDispense50 Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek

Förutsättning för att få utökad giltighetstid är:

  • att anropande apotek är ett dosapotek
  • endast anrop till tjänsterna beskrivna ovan
  • endast användning av åtkomstlösning OAuth2 och åtkomstintyg och förnyelseintyg

Den maximala giltighetstiden för ett dosapotek att anropa ovan tjänster utan att göra en ny inloggning är 720 minuter. Det förnyelseintyg klienten får är alltså giltigt i 660 minuter (åtkomstintyget är giltigt 60 minuter).


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12023-11-09Uppdaterat tabell för utökad giltighet