Mutual TLS – transportkryptering

All trafik till och från E-hälsomyndigheten sker krypterat. Här hittar du vilka klientcertifikat för mutual TLS som är godkända.


Alla anrop till E-hälsomyndighetens tjänster kräver mutual TLS version 1.2 eller högre, med certifikat utgivna av certifikatutgivare (CA) som är godkända av E-hälsomyndigheten. För information om de certifikatutgivare som E-hälsomyndgheten godkänner, se Certifikatshantering vid anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster