Rapportera en incident eller ställ en fråga till Servicedesk

På den här sidan hittar du den information som behöver finnas med när du rapporterar en incident eller skickar in en frågeställning till E-hälsomyndigheten. Vid frågor konsultera gärna handboken för vård- och apotekstjänster innan du skickar in frågan till oss.     

1. Rapportera en incident eller ställ en fråga till Servicedesk

1.1. Vart skickar jag ärendet?

Ärendet skickar du via mejl till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Ange tydligt i ämnesraden vad ärendet handlar om exempelvis: "implementering av NLL, frågor om dosering"

1.2. Grunduppgifter att ange i ärendet

 • Rapporterande organisation
 • Säkerställ era kontaktuppgifter gällande ärendet
 • Systemnamn och version som berörs av incident eller av frågeställning
 • Är berört system i produktion eller är det under utveckling?
 • Vilket versionspaket, 17.1 eller 21, gäller incidenten eller frågeställningen?
 • Vilken tjänst, register eller system hos E-hälsomyndigheten berör incidenten eller frågeställningen?

1.3. Beskrivning av incident eller frågeställning

Beskriv ärende eller problem kortfattat och tydligt. Exempelvis:

 • Anslutning till test(EXT)- eller produktionsmiljö
 • Bifoga skärmdumpar, loggar eller ytterligare information som kan beskriva problem eller frågeställning tydligare
 • Uppge tidpunkt när händelsen inträffade och när den upptäcktes
 • Eventuella åtgärder ni vidtagit för att hantera problemet
 • Har ni konsulterat E-hälsomyndighetens handbok? Om ja ange vilken sida samt vilket verksamhetsflöde det gäller (gäller utveckling mot versionspaket 21).

1.4. Omfattning och konsekvenser

Beskriv kortfattat påverkan av upplevt problem, tex påverkade användare, påverkan på utvecklingsprojekt mm.

1.5. Övrig information

Om något av ovanstående saknas eller det behövs mer information för att kunna utreda kan vi behöva be dig om komplettering.Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02022-05-25Ny sida