Sambi - Identitets- och behörighetsfederation

Information om Sambi avseende säkerhetslösningen.


Internetstiftelsen ansvarar för Sambi

Sambi är en identitets- och behörighetsfederation som möjliggör säker inloggning för användare över organisationsgränser.

Personal inom vård, hälsa, omsorg samt veterinärer loggar in i sin hemorganisation med sin e-legitimation endast en gång, så kallad single sign-on och kan därigenom få åtkomst till de digitala tjänster hemorganisationen har avtal med och som är anslutna till Sambi.

Läs mer på Om Sambi (sambi.se)

Teknik

För mer teknisk information om Sambi, se Sambi (wiki.federationer.internetstiftelsen.se).

Miljöer

Nedan beskrivs E-hälsomyndighetens miljöer och dess motsvarighet i Sambi.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster