E-legitimation och intygsutfärdare

På denna sida beskrivs förutsättningar i säkerhetslösningen för användare i tjänsten och för privatpersoner gällande e-legitimation och intygsutfärdare.Användare i tjänsten

För användare i tjänsten finns två alternativ för identitets- och behörighetshantering för vård- och apoteksaktörer som ansluter sina system till E‑hälsomyndighetens tjänster. Dels krävs att användaren använder en e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3 eller högre och dels krävs att den intygsutfärdare (IdP) som används för autentisering av användare är granskad och godkänd av antingen Sambi eller Sweden Connect.

För regioner erbjuds även ett tredje alternativ som en tillfällig lösning, den kortsiktiga säkerhetslösningen. 

Via Sambi

Identitets- och behörighetsfederationen Sambi, som drivs av Internetstiftelsen.

För mer information om Sambi-alternativet i E-hälsomyndighetens säkerhetslösning, se Identitetsfederation Sambi.

Via Sweden Connect

Identitetsfederationen Sweden Connect som drivs av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

För mer information om Sweden Connect-alternativet i E-hälsomyndighetens säkerhetslösning, se Identitetsfederation Sweden Connect.

Via den kortsiktig säkerhetslösning

Den kortsiktiga lösningen är ett tillfälligt alternativ som är möjlig för regioner att använda. För information om den kortsiktiga säkerhetslösningen, se kortsiktig säkerhetslösning.

Privatpersoner

För identitets- och behörighetshantering av privatpersoner (användare med privat E-legitimation), exempelvis för apoteks e-handelslösningar, krävs en e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3 eller högre. Den intygsutfärdare (IdP) som används för autentisering av användare behöver vara förmedlad till E-hälsomyndigheten.


Maskin-till-maskin

För tjänsteanrop där krav på information om användare som står för anropet inte finns utgår krav på e-legitimation, intygsutfärdare och krav på tillitsnivå. Dessa anrop benämns som "maskin-till-maskin" i säkerhetslösningen. För mer information se Tjänster och behöriga roller

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård-och apotekstjänster
1.12023-11-09Tillägg information om kortsiktig säkerhetslösning