Sweden Connect - Identitetsfederation

Information om Sweden Connect avseende säkerhetslösningen.


Digg ansvarar för Sweden Connect

Huvudansvarig för Sweden Connect är Digg – Myndigheten för digital förvaltning, som är en statlig myndighet med uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. Läs mer på Om Sweden Connect (swedenconnect.se).

Riktlinje för tillhandahållande av behörighetsstyrande attribut

Attribut som används för behörighetsstyrning i säkerhetslösningen som inte regleras av Sweden Connect (attribut som ligger utanför Sweden Connects attributprofil) regleras av en riktlinje som tillhandahålls av E-hälsomyndigheten, se Riktlinje för tillhandahållande av behörighetsstyrande attribut.

Teknik

För mer teknisk information om Sweden Connect, se Technical Specifications for the Swedish eID Framework (swedenconnect.se).

Miljöer

Nedan beskrivs E-hälsomyndighetens miljöer och dess motsvarighet i Sweden Connect.

Miljö E-hälsomyndigheten

Miljö Sweden Connect

Metadata

ExterntestSweden Connect Sandboxhttps://eid.svelegtest.se/mdreg/home
ProduktionSweden Connect Produktionhttps://md.swedenconnect.se/

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster