Tillståndsdiagram för Receptdepå djur

Detta diagram visar överskådligt vilka recept som är expedierbara samt inte expedierbara. Tillståndsdiagrammet för Receptdepå djur beskriver recepts och uttags tillstånd samt dess tillståndsövergångar enligt UML-format.Figur 1. Tillståndsdiagram med delprocesser.

De tillståndsövergångar (pilar) som styrs av E-hälsomyndighetens tjänster, för expedierande system, inom receptexpedieringsprocessen beskrivs vid respektive delprocess ovan.

Det finns ett antal tillståndsövergångar som inte kan påverkas via expedierande system, dessa pilar beskrivs nedan då detta kan vara av intresse för att förstå receptets och uttagens hela livscykel.

Tillståndsövergångar som ej påverkas av expedierande system

Beskrivning av tillståndsövergångar (pilar) vilka ej påverkas via expedierande system:

  • Pilen från Start till status "Avvisat": Nytt förskrivet e-recept avvisas vid NEF-kontroll. (NEF = Nationellt e-receptformat)
  • Pilen från Start till status "Nytt": Nytt förskrivet e-recept accepteras vid NEF-kontroll.
    Observera att detta är samma pil som nämns i delprocess Nytt recept ovan, dock gäller det manuell registrering av recept.
  • Pilen från Start till status "Makulerat av förskrivare": Förskrivet e-recept är makulerat av förskrivare.
  • Pilen från Start till status "Spärrat": Förskrivet e-recept är spärrat av E-hälsomyndighetens system. Om receptet låses upp övergår det i status "Uttag kvar" via pil från "Start" till "Uttag kvar". Denna funktion finns inte idag.
  • Pilen från "Expedierbara" till status "Utgånget": Kunds recept får ny status då förskrivningsdatum är > 12 månader från aktuellt datum alternativ att inget uttag är gjort innan datum för första uttag på receptet.
  • Pilar från "Ej expedierbara" till Slut: Kunds recept rensas bort enligt E-hälsomyndighetens gallringsregler.
  • Pilen från "Uttag" till Slut: Kunds uttag rensas bort enligt E-hälsomyndighetens gallringsregler.