Tillämpning av åtkomsttyper - Vård

Tillämpning av åtkomsttyper vid läsning av Nationella läkemedelslistan för ändamål Vård.

1. Tillämpning av åtkomsttyper

Följande scenarier beskriver de initiala stegen vid läsning av Nationella läkemedelslistan med fokus på tillämpning av åtkomsttyper för ändamålet Vård. Läs mer om samtycken och åtkomsttyper i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

1.1. Barn

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet Vård tillämpas och de fall då hälso- och sjukvårdspersonal inte kan inhämta ett samtycke eftersom patienten är ett barn och bedöms för omogen att lämna samtycke och uppgifterna i Nationella läkemedelslistan är viktiga för vård och behandling av barnet.

Figur 1. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet Vård när patienten är ett barn.

1.2. Dossamtycke

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet Vård tillämpas och de fall då hälso- och sjukvårdspersonal inte behöver inhämta ett tillfälligt samtycke av patienten för åtkomst till Nationella läkemedelslistan eftersom det finns ett dossamtycke.


Figur 2. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet Vård när patienten har ett dossamtycke (är dospatient).

1.3. Förmodat samtycke

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet Vård tillämpas och de fall då hälso- och sjukvårdspersonal inte kan inhämta ett samtycke eftersom patienten är stadigvarande oförmögen att lämna samtycke och det finns skäl att anta att patienten inte skulle ha motsatt sig en åtkomst till patientens läkemedelslista. 


Figur 3. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet Vård när patienten är stadigvarande oförmögen att lämna samtycke och förmodas inte ha motsatt sig åtkomst till läkemedelslistan.

1.4. Nödåtkomst

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet Vård tillämpas och de fall då hälso- och sjukvårdspersonal inte kan inhämta ett samtycke eftersom patienten är oförmögen att lämna samtycke och det föreligger en nödsituation.

Figur 4. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet Vård vid nödåtkomst.

1.5. Samtycke saknas

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet Vård tillämpas och de fall då förskrivare av läkemedel inte får eller kan få ett samtycke av patienten. Förskrivare av läkemedel kan ändå få information om det finns särskilda läkemedel förskrivna de senaste 24 månaderna utan krav på samtycke.

Figur 5. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet Vård när samtycke saknas.

1.6. Tillfälligt samtycke

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet Vård tillämpas och de fall då hälso- och sjukvårdspersonal behöver inhämta ett tillfälligt samtycke av patienten för åtkomst till Nationella läkemedelslistan samt de fall då det är aktuellt att inhämta tillfälligt samtycke för att se integritetsspärrade uppgifter.

Figur 6. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet Vård vid tillfälligt samtycke.


1.7. Registrerat åtkomstsamtycke

Detta scenario beskriver de situationer då ändamålet Vård tillämpas och de fall då legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett registrerat åtkomstsamtycke av patienten för åtkomst till Nationella läkemedelslistan. 


Figur 7. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper för ändamålet Vård vid registrerat åtkomstssamtycke.

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-25Lagt till ett nytt scenario, Registrerat åtkomstsamtycke med sekvensdiagram. Uppdaterat andra scenarios sekvensdiagram med  (54) Hämta åtkomstsamtycke