Djur Leverera och betala

Denna delprocess beskriver hur en farmaceut eller annan apotekspersonal lämnar ut och rapporterar en godkänd expedition i Receptdepå djur alternativt via pappers-, telefon-, eller faxrecept.  Rekvisitioner ska rapporteras.


Uppdatera försäljningsinformation

E-hälsomyndigheten har en tjänst för inrapportering av försäljningsinformation i samband med receptexpedition gällande djur. Detta gäller förskrivning till alla typer av djurägare oavsett vilket format av förskrivningsunderlag som nyttjas.

Inrapporterad försäljningsinformation nyttjas sedan som underlag till statistik.

Innan försäljningsinformationen inrapporteras ska alla övriga delar av receptexpeditionsprocessen vara genomförda på ett godkänt sätt.

Alla receptexpeditionsrader som gäller läkemedel ska rapporteras med hjälp av denna tjänst.

Tjänsten UppdateraForsaljningOppenvardForskrivningDjur specificeras i FOTA - Funktionsspecifikation.

Rekvisitioner

E-hälsomyndigheten tillhandahåller inga tjänster för utlämnande av rekvisitioner. Dessa ska dock också rapporteras och då via tjänsten UppdateraForsaljningOppenvardRekvisitionDjurService, se FOTA - Funktionsspecifikation


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster