Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify

Beskrivning av FHIR-operationen kontrollera uttag eller förskrivning, $verify1. Inledning

Operation för att ange att funktion för att kontrollera ska utföras för angiven resurs förskrivning eller uttag. Anropet kan användas för de händelser där AFF-kontroller utförs. För uttag och uttag pappersrecept kan operationen användas för att kontrollera ett enskilt uttag eller alla uttag som ingår i en expediering. Ingen resurs uppdateras vid anropet, eventuella fel och varningar returneras.

Anmärkning
För uttag och uttagpappersrecept verifieras tillämpbara verksamhetsregler och AFF kontroller.  För förskrivning verifieras enbart AFF Kontroller.

2. Översikt

(info) FHIR-operation: $verify

Vid lyckad operation returneras HTTP-status 2xx och utdata enligt tabell 1, inget innehåll ändras av operationen. Vid misslyckad operation returneras HTTP-status 4xx eller 5xxx samt felmeddelande enligt Krav på anropsresultat och felhantering.

För mer information se NLLVerify i Simplifier

3. Attribut

Tabell 1. Attribut -Kontrollera uttag eller förskrivning

Term

Definition och anmärkning 

Indata

Utdata

Kommentar

Förskrivning

Resurs för uttag, uttag pappersrecept eller förskrivning som ska kontrolleras

resource
(MedicationRequest(
NLLMedicationRequest)UttagResurs för uttag, uttag pappersrecept eller förskrivning som ska kontrolleras

resource

MedicationDispense(NLLMedicationDispense)Uttag pappersreceptResurs för uttag, uttag pappersrecept eller förskrivning som ska kontrolleras

resource
MedicationDispense(NLLDispensePaperPrescription)ExpedieringVid en expediering så kan en lista med antingen uttag eller uttag pappersrecept anges.resource
Bundle(NLLDispatch)


AFF-resultat

En boolean (true or false) som meddelar om något AFF fel har uppkommit eller inte.


detectedIssues
AFF-fel

AFF-fel och varningar som har uppkommit i samband med att en kontrollsamling med Automatiska format och författningskontroller (AFF-kontroller) har utförts.issues

Om AFF-fel har uppkommit returneras ett fel i resursen Resultat och felhantering – NLLOperationOutcome innehållande en eller eller flera AFF-fel eller varningar (AFF-fel och varningar – NLLDetectedIssue).

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02022-11-10Ny sida handbok vård- och apotekstjänster
1.12023-11-09

Förbättrad dokumentation

  • Förtydligat vilken HTTP status som returneras.