Utskrifter från RDD

E-hälsomyndigheten tillhandahåller en tjänst som skapar ett PDF-underlag för utskrift av ett receptoriginal och dess 2D-kod. Apoteksaktören ska även kunna erbjuda kunden en utskrift av en pdf-rapport över kundens alla aktuella djurrecept i Receptdepå djur.


1. Generellt

2D-koden innehåller bland annat veterinärnumret från Receptdepå djur. Djurägare är de enda som kan begära utskrift av receptoriginal. Utskriften ska göras på förtryckt receptblankett enligt HSLF FS 2019:32. Tjänsten tillhandahåller även komplett korrigerings- och expedieringshistorik för receptet. Kunden kan begära en utskrift på ett öppenvårdsapotek. Apoteksaktören måste säkerställa att kund är behörig att erhålla utskrivet receptoriginal.

Detta gäller kunder med giltigt personnummer alternativt giltigt organisationsnummer.

2. Skriv ut receptoriginal från Receptdepå djur

Vid anrop av tjänsten är det obligatoriskt att ange en kommentar avseende varför utskrift av receptoriginal görs.

Tjänsten levererar en PDF-rapport innehållande receptoriginal och dess 2D-kod samt eventuell korrigeringsinformation och expedieringshistorik.

Tjänsten levererar även komplett recept- och uttagsinformation, denna information ingår inte i PDF-rapporten. Möjlighet finns för apoteksaktör att skriva ut detta separat.

Recept med följande status kan skrivas ut som receptoriginal:

  • "Nytt"
  • "Korrigerat"
  • "Uttag kvar"

Receptet får efter utskrift status "Utskrivet" i Receptdepå djur och kan inte längre expedieras från Receptdepå djur. STillståndsdiagram Receptdepå DJUR.

Utskriftsunderlaget i form av PDF-rapport får inte lagras i expedierande system.

Tjänsten SkrivUtReceptoriginalDjur specificeras i RRD - Funktionsspecifikation.

3. Skriv ut receptkopia från Receptdepå djur

Om utskriften av receptoriginal av någon anledning misslyckas kan en utskrift av en receptkopia göras.

Endast det apotek som har gjort utskrift av receptoriginal kan skriva ut en receptkopia. Receptkopia kan skrivas ut inom tre dygn från datum för utskrift av receptoriginal.

Samma tjänst nyttjas som vid utskrift av receptoriginal. Receptet skrivs ut på förtryckt receptblankett men märks med "Receptkopia" i PDF-rapport.

Recept med status "Utskrivet" skrivs ut som receptkopia.

Tjänsten SkrivUtReceptoriginalDjur specificeras i RRD - Funktionsspecifikation.

4. Utskrift av "Mina sparade djurrecept"

E-hälsomyndighetens tjänst levererar en utskrift i form av en PDF-rapport. PDF-rapporten,  "Mina sparade djurrecept", ska kunna skrivas ut och lämnas ut till berörd kund.

  • Annan utskrift av "Mina sparade djurrecept" får inte ske.
  • "Mina sparade djurrecept" får inte lagras i expedierande system.
  • Loggning sker av alla begärda PDF-rapporter.

Tjänsten ger tillgång till en rapport i form av PDF-rapport innehållande en kunds samtliga aktuella djurrecept i Receptdepå djur. 

Två alternativa rapporter kan erhållas beroende på om det finns aktuella recept sparade på kundens personnummer eller organisationsnummer eller inte.

Tjänsten RecSkrivUtMinaMedicinerDjur specificeras i RRD - Funktionsspecifikation.


5. Innehållsbeskrivning

Detaljerad layout och innehåll för nedanstående utskrifter hittas här.

Beskrivning av blanketter Djur

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster