Förskrivning på licens och extempore

På denna sida beskrivs hur förskrivning på licens och extempore går till för förskrivningar till djur.


1. Licensläkemedel, LIC

Förskrivning av licensläkemedel är ett alternativ i en situation då förskrivaren saknar godkända läkemedelsalternativ för behandling av en patient, en patientgrupp eller djur. Baserat på en licensförskrivning kan apotek ansöka om tillfälligt försäljningstillstånd hos Läkemedelsverket för att kunna expediera ett läkemedel som annars inte är godkänt för försäljning i Sverige.

Vidare har de licens­läkemedel som finns i VARA mycket begränsad information jämfört med godkända läkemedel. VARA saknar till exempel detaljinformation om vilka förpackningar som finns på marknaden i andra länder och som kan anskaffas vid ett visst tillfälle.  VARA har endast en artikel per licensläkemedelsprodukt och denna artikel får representera alla de förpackningar som apoteksaktören kan anskaffa. Licensartiklar har därmed inget pris, varken AIP eller AUP, i VARA. 

När Läkemedelsverket inte längre beviljar nya licenser för ett visst licensläkemedel, exempelvis om motsvarande produkt tillkommit som godkänt läkemedel i Sverige, kommer man att ge detta ett "framtida inaktiveringsdatum". I VARA förmedlas dock inaktiveringsdatumet som ett "framtida avregistreringsdatum". Det är viktigt att notera att inaktiveringsdatum för licensläkemedel även kan återtas av Läkemedelsverket. Då försvinner också motsvarande avregistreringsdatum ur VARA.

Observera

Ett licensläkemedel med framtida avregistreringsdatum i VARA får inte hanteras som förskrivningsbart av något vårdsystem. Apoteksaktörer har däremot möjlighet att slutföra expediering på redan beviljade licenser fram till dagen före gällande avregistreringsdatum.​​​​

2. Vårdsystem veterinärmedicin  

2.1. Licensläkemedel finns i VARA

Som nämnts i punkt 1 ovan ska vårdsystemet inte tillåta förskrivning av en licensläkemedelsprodukt med ett avregistreringsdatum i VARA, oavsett om datumet är passerat, dagens datum eller ett framtida datum. När veterinärer förskriver licensläkemedel ska det ske med de licensläkemedelsartiklar som finns i VARA. Sveriges Apoteksförening och E-hälsomyndigheten har fastställt regler för hur vissa detaljer anges på e-receptet, se Hantering av licensläkemedel på veterinärrecept.

Läkemedelsverket är källägare till information om licensläkemedel i produkt- och artikelregistret VARA. Licensläkemedlen är därmed även tillgängliga för förskrivare. Förskrivare verksamma inom hälso- och sjukvården får tillgång till VARA-informationen via Inera och Sil (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel). Förskrivare inom veterinärmedicin får VARA-information direkt från E-hälsomyndigheten.

2.2. När specifikt licensläkemedel saknas i VARA

När specifikt licensläkemedel saknas i VARA ska licensläkemedel e-förskrivning användas. Observera att artikeln "Licensläkemedel e-förskrivning" ("gruppvarunummer" 670000 NPLId SB060301000001 och NPLpackId SB060301100001) enbart ska användas vid förskrivning av licensläkemedel som ännu inte finns i VARA. Förskrivning av licensläkemedel ("Licensläkemedel e-förskrivning") sker strukturerat med obligatoriska fält, se NEF - Specifikation för XML-meddelande e-recept djur.

2.3. Förskrivning av teknisk sprit

Vid förskrivning av teknisk sprit ska veterinären välja artikeln ”Teknisk sprit e-förskrivning” (gruppvarunummer 640000). Vilken spritsort receptet avser (alkoholprocent, leverantör etc.) anges som inledande klartext i doseringsfältet.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster