Djur Korrigera recept

Sidan beskriver processen för hur ett recept kan korrigeras i Receptdepå djur.


Korrigera recept i Receptdepå djur

I tjänsten för korrigering av recept i Receptdepå djur finns en integrerad Automatisk format- och författningskontroll för korrigering. AFF-KORR.

Innan korrigering utförs ska expedierande system ha hämtat receptinformation i Receptdepå djur för berört recept.

Recept avseende födelsedatum kan inte korrigeras i Receptdepå djur, dessa recept får skrivas ut och sedan korrigeras som pappersrecept.

Ett recept kan korrigeras om det har någon av följande receptstatus:

 • "Nytt"
 • "Korrigerat"
 • "Uttag kvar"
 • "Spärrat"

Ett recept kan även korrigeras inom "innevarande dygn + 2 dygn" från att det fått status "Slutexpedierat" eller "Utgånget".

Ett recept med status "Makulerad" av farmaceut kan korrigeras från det apotek som genomfört makuleringen inom "innevarande dygn + 2 dygn".


Vid anrop av tjänsten anges bland annat kundinformation, förskrivarinformation, behandlingsinformation samt varuinformation.

Expedierande farmaceut kan vid behov ange i tjänsten om receptet ska markeras som slutexpedierat eller "ej slutexpedierat" oavsett kvarvarande mängd och kvarvarande antal uttag.

En korrigering kan accepteras eller avvisas. Tjänsten levererar fullständig receptinformation för korrigerat recept.

Acceptans av korrigering sker om inga nya AFF-varningar eller AFF-avvisningar tillkommit för receptet efter AFF-KORR.

Vid avvisning sker ingen uppdatering av receptet i Receptdepå djur.

Information om korrigeringsstatus samt AFF-status, felkodlista och feltextlista levereras alltid av tjänsten.

Vid acceptans korrigeras receptet i Receptdepå djur enligt korrigeringsinformationen från expedierande system.

Det ursprungliga receptet lagras i Receptdepå djur med status "Historik", se Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR.

 • Anges inte något nytt värde för Kvarvarande totalmängd beräknas Kvarvarande totalmängd baserat på förskriven totalmängd och mängden i registrerade uttag.
 • Anges inte något nytt värde för Kvarvarande antal uttag beräknas Kvarvarande antal uttag enligt:
  Kvarvarande totalmängd/mängd per uttag där mängd per uttag = antal förpackningar x förpackningsmängd.

  Överstiger kvarvarande totalmängd i förhållande till mängd per uttag 12 % avrundas antal uttag uppåt. I annat fall avrundas antal uttag nedåt.

  Exempel:
  0.00 - 0.12 ger 0 uttag kvar
  0.13 - 1.12 ger 1 uttag kvar
  1-13 - 2.12 ger 2 uttag kvar
 • Om kvarvarande antal uttag = 0 och om det saknas värde för parametern Slutexpedierat (som styrs av farmaceut) får det nya receptet status "Slutexpedierat". (se bilaga Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR)
 • Om kvarvarande antal uttag > 0 och om det saknas värde för parametern Slutexpedierat (som styrs av farmaceut) får det nya receptet status "Korrigerat".
  (se bilaga Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR)
 • Då expedierande farmaceut markerat receptet som slutexpedierat får det nya receptet status "Slutexpedierat". Antal kvarvarande uttag
  justeras dock inte. (se bilaga Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR)
 • Då expedierande farmaceut markerat receptet som "ej slutexpedierat" får det nya receptet status "Korrigerat". Nytt värde för Antal kvarvarande uttag sätts till 1 om Antal kvarvarande uttag < 1.
  (se bilaga Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR)

Tjänsten KorrigeraReceptDjur specificeras i RRD - Funktionsspecifikation.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster