Djur Makulera recept


E-hälsomyndigheten har en tjänst för att möjliggöra för farmaceut att på uppdrag av förskrivare eller djurägare makulera en förskrivning i Receptdepå djur. Vid makulering som gjorts av en farmaceut av ett e-recept i Receptdepå djur ska orsak till makulering anges samt signering av behörig farmaceut utföras. Förskrivaren kan makulera direkt via sitt vårdsystem, detta förfarande beskrivs i makulering via NEF.


Makulera recept i Receptdepå djur via farmaceut

Recept kan makuleras via tjänsten av behörig farmaceut om djurägare eller förskrivare begärt detta.

Vid anrop av tjänsten ska orsak till makuleringen anges. Det finns fyra giltiga skäl till att makulera ett recept:

1: Fel djurägare.
2: Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål.
3: Utsatt läkemedel/Inaktuell medicinering.
4: Annan orsak.

Om orsakskod är 2, 3 eller 4 så måste djurägaren vara informerad om orsaken till makulering.

Tjänsten levererar information om makuleringen godkändes eller inte.

Recept i Receptdepå djur kan makuleras för kunder med personnummer eller organisationsnummer. Recept med födelsedatum måste skrivas ut och sedan makuleras som pappersrecept.

Recept med följande status kan makuleras:

  • "Nytt"
  • "Korrigerat"
  • "Uttag kvar"

Saknas samtycke i FOLK avseende samtycke till att lagra kundens recept i Receptdepå djur kan receptet inte makuleras. För makulering måste i detta fall receptet skrivas ut och receptoriginalet i pappersform makuleras sedan av behörig farmaceut enligt gällande rutiner.

Efter makulering får receptet status "Makulerad av farmaceut" i Receptdepå djur.
se Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR

Tjänsten MakuleraReceptDjur specificeras i RRD - Funktionsspecifikation.

Upphäva makulering av recept i Receptdepå djur via farmaceut

Om makuleringen upphävs får receptet status "Uttag kvar" i Receptdepå djur, se Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster