Registrera pappersrecept i Receptdepå djur

Nedan beskrivs ett hur nytt recept i Receptdepå djur registreras i ett expedierande system från ett receptoriginal i pappersform, nedan kallat pappersrecept.


För att kunna lagra ett pappersrecept i Receptdepå djur krävs:

 • att kunden begärt att överföra receptet till Receptdepå djur
 • att kunden har ett samtycke registrerat om att lagra recept elektroniskt i Receptdepå djur
 • att kunden har ett giltigt personnummer eller giltigt organisationsnummer
 • att receptet är giltigt
 • att receptet har uttag kvar.

Med giltigt personnummer menas att personen är folkbokförd i Sverige. Med giltigt organisationsnummer, dvs. avseende en professionell djurägare, menas ett organisationsnummer som har korrekt format. Inga kontroller görs avseende att organisationsnumret är registrerat hos Skatteverket.

Receptet registreras i ett expedierande system. Innan receptet lagras i Receptdepå djur, genomförs en Automatisk format- och författningsmässig kontroll, AFF-kontroll, av det inmatade receptet.

För beskrivning av Automatisk format- och författningsmässig kontroll hänvisas till sidan Automatisk format- och författningskontroll DJUR.


De AFF-kontroller som görs i tjänsten för att registrera recept i Receptdepå djur bör även på ett motsvarande sätt göras i expedierande systems användargränssnitt för att AFF-REG kontrollen ska godkännas.

Försök av registrering av pappersrecept i Receptdepå djur på personer som inte är folkbokförda i Sverige kommer att avvisas då identifieringen av receptet riskerar att vara alltför osäker

Registrering av pappersrecept kan också göras om receptet har expedierats tidigare men uttag finns kvar på receptet. Om så är fallet ska även tidigare gjorda uttag registreras.

Om kontrollerna i AFF-REG accepteras helt eller med varning, lagras receptet i Receptdepå djur och får receptstatus "Nytt". Receptet blir då tillgängligt för alla aktörer på apoteksmarknaden.

Pappersreceptet ska arkiveras av apoteksaktören och märkas "Till Receptdepå djur", efter att registreringen lyckats i Receptdepå djur.

Tjänsteanrop NyttReceptDjur

E-hälsomyndigheten tillhandahåller en tjänst för att registrera ett pappersrecept i Receptdepå djur.

För att ett recept ska lagras i Receptdepå djur krävs att det har blivit godkänt i Automatisk format och författningsmässig kontroll för registrering (AFF-REG) som är integrerad med tjänsten för att registrera pappersrecept.

 • Totalt förskriven mängd.
 • Giltighetsdatum sätts till utfärdardatum + 1 år, om inte förskrivaren skrivit kortare giltighetstid. Exempel utfärdardatum = 20190115 + 1 år = 20200115.
 • Receptets originalformat sätts till 0 (Pappersrecept).
 • Eventuellt registrerade uttag lagras med uttagsstatus "Pappersrecept". Se Tillståndsdiagram Receptdepå djur, pilen från Start till status "Pappersrecept".
 • Kvarvarande antal uttag beräknas.
 • Kvarvarande totalmängd beräknas.
 • Receptet lagras med receptstatus "Nytt". Se Tillståndsdiagram Receptdepå djur, pilen från Start till status "Nytt".
 • Möjlighet finns att lägga till användar-id för tidigare expeditioner och expedierande apoteks GLN-kod.

Tjänsten NyttReceptDjur finns specificerad i RRD - Funktionsspecifikation.