Djur Godkänna expedition

Godkänna expedition beskriver hur en farmaceut på ett apotek ska godkänna en expedition utifrån en förberedd expedition.


Om processen


Figur 1. Delprocess Godkänna expedition.

Processteg


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok för vård- och apotekstjänster