Djur Hämta information om förskrivare

Ett expedierande system kan hämta information om förskrivare för att kontrollera förskrivares giltighet, namn, utfärdarkategori (alltid veterinär), tillfällig förskrivningsrätt (veterinärkandidat), avliden förskrivare samt om det finns någon begränsning i förskrivningsrätten.


Tjänsteanrop HamtaForskrivarInfoDjur

Kontroll av förskrivarens behörighet att förskriva varor som angivits på ett recept ska bland annat göras genom att kontrollera om giltigt veterinärnummer finns på e-receptet.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller en tjänst som möjliggör kontroll av att förskrivaren är legitimerad med veterinärnummer mot Legitimationsregistret FORS. Legitimationsregistret bygger på information från Jordbruksverket (SJV) om legitimerade förskrivare (veterinärer).

Information erhålles avseende tillfällig förskrivningsrätt (veterinärkandidater), deslegitimering, avliden förskrivare samt eventuell begränsad förskrivningsrätt.

KRAV Kontrollen ska senast göras innan godkännande av expediering.

REKOMMENDATION E-hälsomyndigheten rekommenderar att utföra kontrollen redan i detta processteg med hjälp av E-hälsomyndighetens Legitimationsregister. Detta för att minska ändringshanteringen om förskrivarkod visar sig ogiltig vid kontroll i ett senare processteg.

Tjänsten HamtaForskrivarInfoDjur specificeras i FORS - Funktionsspecifikation.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster