Sök i Handbok för vård- och apotekstjänster

Sökfrasen "snomed" gav totalt 10 resultat


Kodverk och kodrelationer

de generella kodverkens innehåll, eller gör ett urval av innehåll från externa begreppssystem, som Snomed CT, UCUM och HL7/FHIR. Gemensamt för de generella … of Medicine (Snomed CT). Kodverken för dosenhet bygger på Unified Code for Units of Mesure (UCUM). För administreringsvä


Hantering av kodverk

exempel en UCUM-kod och en Snomed CT-kod. hur koder från olika värdemängder förhåller sig till varandra, till exempel vilka preciserade administreringsställen … 180 dagar Värdemängd Värdemängds-ID Kommentar Administreringsmetod nll-snomed-method Administreringsställe nll-snomed


Dosering - NLLDosage

administrera läkemedlet. Dosage.extension:nllMedicalDevice ValueSet: nll-snomed-medical-device (simplifier.net … ValueSet: nll-snomed-method (simplifier.net) https://simplifier.net/swedishnationalmedicationlist-current/nll-snomed-method Beskrivning annan administreringsmetod


TA 34 – Hämta värdemängder och kodrelationer

: hur koder från olika begreppssystem förhåller sig till varandra, till exempel en UCUM-kod och en Snomed CT-kod. hur koder från olika värdemängder förhåller sig … Snomed CT Dosenhet nll-snomed-unit Snomed CT Doseringshastighetsenhet nll-snomed-rate-unit Berörd resurs: Värdemäng


Värdemängd – NLLValueSet

1- Attribut Värdemängd Term Termdefinition och anmärkning FHIR Kommentar FHIR Värdemängds-id Logiskt id till värdemängd, t.ex. nll-snomed-method ValueSet.id … anmärkning FHIR Kommentar FHIR Värdemängds-id Logiskt id till värdemängd, t.ex. nll-snomed-method ValueSet.id Version V


Händelse – NLLProvenance

anta värden ur följande värdemängder: Ändringorsak -nll-snomed-reason-for-change … uttagshändelser: Det kodverk som händelseorsaken hämtas ifrån eller valideras emot. Kan anta värden ur följande värdemängder: Ändringorsak -nll-snomed-reason


Kodrelation – NLLConceptMap

förhåller sig till varandra. Den kan visa: hur koder från olika begreppssystem förhåller sig till varandra, till exempel en UCUM-kod och en Snomed CT-kod. hur … förhåller sig till varandra, till exempel en UCUM-kod och en Snomed CT-kod. hur koder från olika värdemängder förhåll


Så kan ditt vårdsystem använda kodverk och kodrelationer på förskrivningar

begreppssystem förhåller sig till varandra, till exempel en UCUM-kod och en Snomed CT-kod. Hur koder från olika värdemängder förhåller sig till varandra, till exempel … , till exempel en UCUM-kod och en Snomed CT-kod. Hur koder från olika värdemängder förhåller sig till varandra


Förskrivning – NLLMedicationRequest

-snomed-behandlingsorsak https://simplifier.net/swedishnationalmedicationlist-current/nll-snomed-behandlingsorsak obligatoriskt Klartexten för koden OTH behöver inte


Så kan ditt apotekssystem använda kodverk och kodrelationer på förskrivningar

begreppssystem förhåller sig till varandra, till exempel en UCUM-kod och en Snomed CT-kod. Hur koder från olika värdemängder förhåller sig till varandra, till exempel … koder från olika begreppssystem förhåller sig till varandra, till exempel en UCUM-kod och en Snomed CT-kod. H


1